GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:checker

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:checker [2018/11/18 22:12]
mikrom [Popis]
user:skript:checker [2019/11/04 19:22] (current)
mikrom [Popis]
Line 21: Line 21:
   * Pokud je v seznamu označen waypoint, a spustí se plugin, použijí se souřadnice onoho waypointu.   * Pokud je v seznamu označen waypoint, a spustí se plugin, použijí se souřadnice onoho waypointu.
   * Pokud se skript pustí z okna listingu, tak se použijí korigované souřadnice.   * Pokud se skript pustí z okna listingu, tak se použijí korigované souřadnice.
-  * Skript z listingu vyčte odkaz URL ověřovací služby, tuto stránku otevře v interním prohlížeči,​ a vyplní souřadnice za Vás. Pokud se nemusí vyplňovat captcha, tak i zmáčkne ENTER, v opačném případě skončí kurzor v políčku captchy a čeká na vaše úspěšné vyřešení ​turingova ​testu (opsání kódu z obrázku).+  * Skript z listingu vyčte odkaz URL ověřovací služby, tuto stránku otevře v interním prohlížeči,​ a vyplní souřadnice za Vás. Pokud se nemusí vyplňovat captcha, tak i zmáčkne ENTER, v opačném případě skončí kurzor v políčku captchy a čeká na vaše úspěšné vyřešení ​Turingova ​testu (opsání kódu z obrázku).
  
 V současnosti podporuje služby: V současnosti podporuje služby:
Line 29: Line 29:
   * http://​geo.hermansky.net,​ <​del>​http://​speedygt.ic.cz</​del>​   * http://​geo.hermansky.net,​ <​del>​http://​speedygt.ic.cz</​del>​
   * <​del>​http://​geo.komurka.cz</​del>​   * <​del>​http://​geo.komurka.cz</​del>​
-  * http://​gccounter.de <​sup>​0.0.1.2</​sup>,​ http://​gccounter.com <​sup>​0.2.5.3</​sup>​+  * <del>http://​gccounter.de</​del> ​<​sup>​0.0.1.2</​sup>, ​<del>http://​gccounter.com</​del> ​<​sup>​0.2.5.3</​sup>​
   * http://​www.certitudes.org <​sup>​0.0.1.5</​sup>​   * http://​www.certitudes.org <​sup>​0.0.1.5</​sup>​
   * http://​geochecker.gps-cache.de <​sup>​0.2.3.0</​sup>​   * http://​geochecker.gps-cache.de <​sup>​0.2.3.0</​sup>​
Line 35: Line 35:
   * http://​project-gc.com/​Challenges/​ <​sup>​0.2.6.0</​sup>​   * http://​project-gc.com/​Challenges/​ <​sup>​0.2.6.0</​sup>​
   * http://​www.gc-apps.com/​geochecker <​sup>​0.2.7.0</​sup>​   * http://​www.gc-apps.com/​geochecker <​sup>​0.2.7.0</​sup>​
 +  * http://​www.geocache.fi <​sup>​2.13.0</​sup>​
   * http://​geowii.miga.lv <​sup>​2.10.0</​sup>​   * http://​geowii.miga.lv <​sup>​2.10.0</​sup>​
   * https://​gc.gcm.cz/​validator/​ <​sup>​2.11.1</​sup>,​ https://​validator.gcm.cz/​ <​sup>​2.14.0</​sup>​   * https://​gc.gcm.cz/​validator/​ <​sup>​2.11.1</​sup>,​ https://​validator.gcm.cz/​ <​sup>​2.14.0</​sup>​
Line 40: Line 41:
   * https://​geocache-planer.de/​ <​sup>​2.18.0</​sup>​   * https://​geocache-planer.de/​ <​sup>​2.18.0</​sup>​
   * http://​www.gctoolbox.de <​sup>​2.19.0</​sup>​   * http://​www.gctoolbox.de <​sup>​2.19.0</​sup>​
 +  * https://​nanochecker.sternli.ch <​sup>​v přípravě</​sup>​
 +  * http://​infin.ity.me.uk/​GZInput.php <​sup>​2.23.0</​sup>​
  
 Samotná funkce pluginu je ta, že se skriptu pro [[http://​www.autohotkey.com|AutoHotkey]] předhodí parametry ''​service coord url''​\\ Samotná funkce pluginu je ta, že se skriptu pro [[http://​www.autohotkey.com|AutoHotkey]] předhodí parametry ''​service coord url''​\\
Line 55: Line 58:
 Lze také zapnout zvukový signál ''​beep=1'',​ kdy lze (ne)úspěšnost rozeznat i sluchem. Lze také zapnout zvukový signál ''​beep=1'',​ kdy lze (ne)úspěšnost rozeznat i sluchem.
  
-A pokud se často setkáváte s kešemi, které mají v checkeru ​nějaké doplňující informace, lze možností ''​copymysg=1''​ zapnout uložení této informace do schránky. Pak je jen na vás, zda si ji uložíte třeba do poznámky keše.+A pokud se často setkáváte s kešemi, které mají v Checkeru ​nějaké doplňující informace, lze možností ''​copymysg=1''​ zapnout uložení této informace do schránky. Pak je jen na vás, zda si ji uložíte třeba do poznámky keše.
  
 <WRAP round info> <WRAP round info>
Line 64: Line 67:
 2.5.0.0 - Přibyla zpětná vazba o výsledku ověření. Plugin je tak schopen do GeoGetu zapsat zda bylo ověření úspěšné či nikoliv.\\ 2.5.0.0 - Přibyla zpětná vazba o výsledku ověření. Plugin je tak schopen do GeoGetu zapsat zda bylo ověření úspěšné či nikoliv.\\
 2.12.0 - Dovede si poradit s více ověřovači v listingu (např: GC5GVRK, GC39D30) tak, že dá na výběr, který chceme použít \\ 2.12.0 - Dovede si poradit s více ověřovači v listingu (např: GC5GVRK, GC39D30) tak, že dá na výběr, který chceme použít \\
-2.14.0 - Plugin si umí do schánky ​zkopírovat zprávu z ověřovače,​ lze ji pak třeba ručně vložit do poznámky keše/​waypointu \\+2.14.0 - Plugin si umí do schránky ​zkopírovat zprávu z ověřovače,​ lze ji pak třeba ručně vložit do poznámky keše/​waypointu \\
 2.19.0 - Lze zapnout logování do souboru, takže lze uchovat přehled zkoušených řešení 2.19.0 - Lze zapnout logování do souboru, takže lze uchovat přehled zkoušených řešení
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
Line 70: Line 73:
 <WRAP round tip> <WRAP round tip>
 Od verze 2.19.0 jsou přibaleny tři dávky pro [[user:​skript:​combine|Combine]] pro snadnější vyhledání keší které (ne)mají ověření. Od verze 2.19.0 jsou přibaleny tři dávky pro [[user:​skript:​combine|Combine]] pro snadnější vyhledání keší které (ne)mají ověření.
-  * **[SQL] Checker - At least one SERVICE** - Vyhledá keše, které mají v listingu odkaz na libovolnou ​porporovaných ​ověřovacích služeb +  * **Checker - At least one SERVICE** - Vyhledá keše, které mají v listingu odkaz na __libovolnou__ ​podporovaných ​ověřovacích služeb 
-  * **[SQL] Checker - Selected SERVICE** - Vyhledá keše, které mají v listingu odkaz na zadanou ​službu +  * **Checker - Selected SERVICE** - Vyhledá keše, které mají v listingu odkaz na __zadanou__ ​službu 
-  * **[SQL] Checker - Multiple SERVICES** - Vyhledá keše, které mají v listingu odkaz na více než jednu ověřovací službu+  * **Checker - Multiple SERVICES** - Vyhledá keše, které mají v listingu odkaz na __více ​než jednu__ ​ověřovací službu
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ==== Ukázka ==== ==== Ukázka ====
Line 143: Line 146:
  
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
 +** 2.23.0 (2019/​11/??​) **
 +  * přidána podpora LittleDebugHelper (http://​ggplg.valicek.name/​plugin/​DebugHelper)
 +  * přidána podpora GZ Checker (https://​infin.ity.me.uk/​GZInput.php)
 +  * aktualizace AutoHotkey na 1.1.31.01
 +
 +** 2.22.0 (2019/​06/​05) **
 +  * u keše GC823B0 je odkaz na checker v hintu, takže nyní budeme prohledávat i hint
 +  * kosmetické úpravy v kódu
 +  * aktualizace AutoHotkey na 1.1.30.03
 +  * opět povolen gccounter.com,​ vypadá to, že web je zase funkční
 +  * přidána podpora pro geotjek.eu
 +
 +<hidden onHidden=":​!:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​
 ** 2.21.0 (2018/​10/​25) ** ** 2.21.0 (2018/​10/​25) **
-  * autoclose okna o prekroceni ​limitu+  * autoclose okna o překročení ​limitu
   * masivní oprava parsování ownersMessage,​ takže už to třeba na GC2R6R8, GC4W3B2 nespadne   * masivní oprava parsování ownersMessage,​ takže už to třeba na GC2R6R8, GC4W3B2 nespadne
   * gccounter.de a gccounter.com je mrtev - "​Dieser Service wird nicht mehr fortgeführt!"​   * gccounter.de a gccounter.com je mrtev - "​Dieser Service wird nicht mehr fortgeführt!"​
   * aktualizace AutoHotkey na 1.1.30.00   * aktualizace AutoHotkey na 1.1.30.00
  
-<hidden onHidden=":​!:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​ 
 ** 2.20.0 (2018/​07/​24) 392 stažení ** ** 2.20.0 (2018/​07/​24) 392 stažení **
   * oprava logování do souboru Checker.csv   * oprava logování do souboru Checker.csv
Line 183: Line 198:
   * ošetřeno parsování odkazů bez uvedeného protokolu HTTP/HTTPS, takže jen %%//​%%gccheck.com   * ošetřeno parsování odkazů bez uvedeného protokolu HTTP/HTTPS, takže jen %%//​%%gccheck.com
   * ověření na geocheck.org podporuje slovenštinu   * ověření na geocheck.org podporuje slovenštinu
-  * oprava parsování geochecker.com. Je upravený web s jedním polem na souřadnice (varianta s dvěmi poli zachována)+  * oprava parsování geochecker.com. Je upravený web s jedním polem na souřadnice (varianta s dvěma poli zachována)
  
 ** 2.14.0 (2017/​06/​01) 124 stažení ** ** 2.14.0 (2017/​06/​01) 124 stažení **
user/skript/checker.1542575560.txt.gz · Last modified: 2018/11/18 22:12 by mikrom