GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:checker

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:checker [2018/07/24 18:19]
mikrom [Seznam změn]
user:skript:checker [2018/07/24 18:22] (current)
mikrom [Nastavení a konfigurace]
Line 116: Line 116:
 ; Zapnutí jednoduchého logování do souboru Checker.csv (obsahuje datum a čas, ID keše, testované souřadnice a výsledek) ; Zapnutí jednoduchého logování do souboru Checker.csv (obsahuje datum a čas, ID keše, testované souřadnice a výsledek)
 history=1 history=1
 +
 +; Pokud je nastaveno 1, tak se do poznámky waypointu uloží informace v případě, že nebyla nalezena žádná ověřovací služba. (V terénu tak lze poznat, že nelze poznat zda jsou finálové souřadnice správně)
 +writenotfound=0
 +
 +; Hodnota bude zapsána do poznámky waypointu spolu s datem (v našem případě {NF 12.06.2016})
 +; Pokud je prázdná hodnota, nezapíše se nic
 +notfound=NF
 </​code>​ </​code>​
 ===== Stažení ===== ===== Stažení =====
user/skript/checker.txt · Last modified: 2018/07/24 18:22 by mikrom