GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:checker

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:checker [2018/05/01 00:24]
mikrom [Popis]
user:skript:checker [2018/11/18 22:17] (current)
mikrom [Popis]
Line 21: Line 21:
   * Pokud je v seznamu označen waypoint, a spustí se plugin, použijí se souřadnice onoho waypointu.   * Pokud je v seznamu označen waypoint, a spustí se plugin, použijí se souřadnice onoho waypointu.
   * Pokud se skript pustí z okna listingu, tak se použijí korigované souřadnice.   * Pokud se skript pustí z okna listingu, tak se použijí korigované souřadnice.
-  * Skript z listingu vyčte odkaz URL ověřovací služby, tuto stránku otevře v interním prohlížeči,​ a vyplní souřadnice za Vás. Pokud se nemusí vyplňovat captcha, tak i zmáčkne ENTER, v opačném případě skončí kurzor v políčku captchy a čeká na vaše úspěšné vyřešení ​turingova ​testu (opsání kódu z obrázku).+  * Skript z listingu vyčte odkaz URL ověřovací služby, tuto stránku otevře v interním prohlížeči,​ a vyplní souřadnice za Vás. Pokud se nemusí vyplňovat captcha, tak i zmáčkne ENTER, v opačném případě skončí kurzor v políčku captchy a čeká na vaše úspěšné vyřešení ​Turingova ​testu (opsání kódu z obrázku).
  
 V současnosti podporuje služby: V současnosti podporuje služby:
Line 63: Line 63:
 0.2.0.0 - Celý plugin přepsán z AutoIt do AutoHotkey (GPL licence)\\ 0.2.0.0 - Celý plugin přepsán z AutoIt do AutoHotkey (GPL licence)\\
 2.5.0.0 - Přibyla zpětná vazba o výsledku ověření. Plugin je tak schopen do GeoGetu zapsat zda bylo ověření úspěšné či nikoliv.\\ 2.5.0.0 - Přibyla zpětná vazba o výsledku ověření. Plugin je tak schopen do GeoGetu zapsat zda bylo ověření úspěšné či nikoliv.\\
-2.12.0 - Dovede si poradit s více ověřovači v listingu (např: GC5GVRK, GC39D30) tak, že dá na výběr, který chceme použít+2.12.0 - Dovede si poradit s více ověřovači v listingu (např: GC5GVRK, GC39D30) tak, že dá na výběr, který chceme použít ​\\ 
 +2.14.0 - Plugin si umí do schránky zkopírovat zprávu z ověřovače,​ lze ji pak třeba ručně vložit do poznámky keše/​waypointu \\ 
 +2.19.0 - Lze zapnout logování do souboru, takže lze uchovat přehled zkoušených řešení 
 +</​WRAP>​ 
 + 
 +<WRAP round tip> 
 +Od verze 2.19.0 jsou přibaleny tři dávky pro [[user:​skript:​combine|Combine]] pro snadnější vyhledání keší které (ne)mají ověření. 
 +  * **[SQL] Checker - At least one SERVICE** - Vyhledá keše, které mají v listingu odkaz na __libovolnou__ z podporovaných ověřovacích služeb 
 +  * **[SQL] Checker - Selected SERVICE** - Vyhledá keše, které mají v listingu odkaz na __zadanou__ službu 
 +  * **[SQL] Checker - Multiple SERVICES** - Vyhledá keše, které mají v listingu odkaz na __více než jednu__ ověřovací službu
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ==== Ukázka ==== ==== Ukázka ====
Line 116: Line 125:
 ; Zapnutí jednoduchého logování do souboru Checker.csv (obsahuje datum a čas, ID keše, testované souřadnice a výsledek) ; Zapnutí jednoduchého logování do souboru Checker.csv (obsahuje datum a čas, ID keše, testované souřadnice a výsledek)
 history=1 history=1
 +
 +; Pokud je nastaveno 1, tak se do poznámky waypointu uloží informace v případě, že nebyla nalezena žádná ověřovací služba. (V terénu tak lze poznat, že nelze poznat zda jsou finálové souřadnice správně)
 +writenotfound=0
 +
 +; Hodnota bude zapsána do poznámky waypointu spolu s datem (v našem případě {NF 12.06.2016})
 +; Pokud je prázdná hodnota, nezapíše se nic
 +notfound=NF
 </​code>​ </​code>​
 ===== Stažení ===== ===== Stažení =====
Line 127: Line 143:
  
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
-** 2.19.0 (2018/​05/​01) **+** 2.21.0 (2018/​10/​25) ** 
 +  * autoclose okna o prekroceni limitu 
 +  * masivní oprava parsování ownersMessage,​ takže už to třeba na GC2R6R8, GC4W3B2 nespadne 
 +  * gccounter.de a gccounter.com je mrtev - "​Dieser Service wird nicht mehr fortgeführt!"​ 
 +  * aktualizace AutoHotkey na 1.1.30.00 
 + 
 +<hidden onHidden=":​!:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​ 
 +** 2.20.0 (2018/​07/​24) 392 stažení ** 
 +  * oprava logování do souboru Checker.csv 
 +  * oprava dávky pro Combine 
 +  * doplněno parsování nbsp ve zprávě z checkeru (ownersMessage) 
 +  * aktualizace autohotkey na 1.1.29.01 
 +  * v INI přibyla možnost writenotfound a notfound 
 + 
 +** 2.19.0 (2018/​05/​01) ​419  stažení ​**
   * přidána podpora gctoolbox.de   * přidána podpora gctoolbox.de
   * aktualizace AutoHotkey na 1.1.28.02   * aktualizace AutoHotkey na 1.1.28.02
Line 133: Line 163:
   * přibaleny dávky pro Combine   * přibaleny dávky pro Combine
  
-<hidden onHidden=":​!:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​ +** 2.18.1 (2018/​03/​03) ​332 stažení ​**
-** 2.18.1 (2018/​03/​03) **+
   * aktualizace AutoHotkey na verzi 1.1.28.00   * aktualizace AutoHotkey na verzi 1.1.28.00
  
user/skript/checker.1525127064.txt.gz · Last modified: 2018/05/01 00:24 by mikrom