GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:checker

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:checker [2018/05/01 00:24]
mikrom [Popis]
user:skript:checker [2018/07/24 18:22] (current)
mikrom [Nastavení a konfigurace]
Line 116: Line 116:
 ; Zapnutí jednoduchého logování do souboru Checker.csv (obsahuje datum a čas, ID keše, testované souřadnice a výsledek) ; Zapnutí jednoduchého logování do souboru Checker.csv (obsahuje datum a čas, ID keše, testované souřadnice a výsledek)
 history=1 history=1
 +
 +; Pokud je nastaveno 1, tak se do poznámky waypointu uloží informace v případě, že nebyla nalezena žádná ověřovací služba. (V terénu tak lze poznat, že nelze poznat zda jsou finálové souřadnice správně)
 +writenotfound=0
 +
 +; Hodnota bude zapsána do poznámky waypointu spolu s datem (v našem případě {NF 12.06.2016})
 +; Pokud je prázdná hodnota, nezapíše se nic
 +notfound=NF
 </​code>​ </​code>​
 ===== Stažení ===== ===== Stažení =====
Line 127: Line 134:
  
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
 +** 2.20.0 (2018/​07/​24) **
 +  * oprava logování do souboru Checker.csv
 +  * oprava dávky pro Combine
 +  * doplněno parsování nbsp ve zprávě z checkeru (ownersMessage)
 +  * aktualizace autohotkey na 1.1.29.01
 +  * v INI přibyla možnost writenotfound a notfound
 +
 +
 +<hidden onHidden=":​!:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​
 ** 2.19.0 (2018/​05/​01) ** ** 2.19.0 (2018/​05/​01) **
   * přidána podpora gctoolbox.de   * přidána podpora gctoolbox.de
Line 133: Line 149:
   * přibaleny dávky pro Combine   * přibaleny dávky pro Combine
  
-<hidden onHidden=":​!:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​ 
 ** 2.18.1 (2018/​03/​03) ** ** 2.18.1 (2018/​03/​03) **
   * aktualizace AutoHotkey na verzi 1.1.28.00   * aktualizace AutoHotkey na verzi 1.1.28.00
user/skript/checker.1525127064.txt.gz · Last modified: 2018/05/01 00:24 by mikrom