GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:broutemap

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:broutemap [2018/01/10 08:20]
drakmrak [Seznam změn]
user:skript:broutemap [2019/06/13 21:18] (current)
mikrom
Line 1: Line 1:
-/* Sekce uvozené sekvencí dopředné lomítko a hvězdička a ukončené sekvencí hvězdička a dopředné lomítko slouží jako komentář a nápověda pro tvůrce skriptů. Text uvnitř těchto značek nebude ve výsledné stránce zobrazen. Všechny komentáře je vhodné před uložením stránky smazat. */ 
- 
 ====== BRouter Map Export ====== ====== BRouter Map Export ======
-/* Povinná sekce */ 
 Export jedné keše nebo více keší do [[http://​brouter.de/​brouter-web/​|BRouter web Client Map]] což jsou speciální mapy (německé),​ které umožňují vytvářet routované cesty - to jest podle zvoleného profilu najít optimální trasu pro různé druhy přibližování (pěší,​kolo,​auto...). Trasu si i dále modifikovat a pak ji vygenerovat do různých exportních tvarů GPX, KML a další. Hodí se to na plánování dlouhých multin a powertrailů.\\ BRouter existuje i pro android a dá se spojit s aplikací Locus. Umožňuje pak offline routování s Locusem - znamená to jen stáhnout si offline mapy do mobilu - funguje to. Export jedné keše nebo více keší do [[http://​brouter.de/​brouter-web/​|BRouter web Client Map]] což jsou speciální mapy (německé),​ které umožňují vytvářet routované cesty - to jest podle zvoleného profilu najít optimální trasu pro různé druhy přibližování (pěší,​kolo,​auto...). Trasu si i dále modifikovat a pak ji vygenerovat do různých exportních tvarů GPX, KML a další. Hodí se to na plánování dlouhých multin a powertrailů.\\ BRouter existuje i pro android a dá se spojit s aplikací Locus. Umožňuje pak offline routování s Locusem - znamená to jen stáhnout si offline mapy do mobilu - funguje to.
  
 ===== Autor ===== ===== Autor =====
-/* Povinná sekce */ 
 |**[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=DrakMrak|DrakMrak profil]]**, **[[http://​www.drakmrak.cz|DrakMrak stránka]]**,​ **[[mailto:​drakmrak@gmail.com|DrakMrak]]**| ~~PAYPAL business="​z.charvat@gmail.com"​ message="​Prispevek na skript: BrouterMap"​~~| |**[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=DrakMrak|DrakMrak profil]]**, **[[http://​www.drakmrak.cz|DrakMrak stránka]]**,​ **[[mailto:​drakmrak@gmail.com|DrakMrak]]**| ~~PAYPAL business="​z.charvat@gmail.com"​ message="​Prispevek na skript: BrouterMap"​~~|
  
Line 12: Line 8:
  
 ===== Automatická instalace ===== ===== Automatická instalace =====
-/* Povinná sekce */ 
 ~~GEOGET_INSTALL~~ ~~GEOGET_INSTALL~~
-/* V této sekci bude automaticky vygenerováno tlačítko na stažení. Není třeba zde cokoliv upravovat. Tlačítko je funkční pouze v případě, že je v sekci Stažení korektně uvedena značka DOWNLOAD */ 
  
 ===== Diskuze ===== ===== Diskuze =====
-/* V případě potřeby je možno tuto sekci vymazat a neuvádět ji. */ 
   * Diskuze o tomto skriptu se nachází na stránkách [[http://​www.geocaching.cz|geocaching.cz]].   * Diskuze o tomto skriptu se nachází na stránkách [[http://​www.geocaching.cz|geocaching.cz]].
  
 ===== Popis ===== ===== Popis =====
-/* Povinná sekce */ 
 ==== Plugin má dva režimy a při každém z nich se chová jinak. ==== ==== Plugin má dva režimy a při každém z nich se chová jinak. ====
  
   * **Na vybrané keše** - zobrazí všechny **vybrané** keše do počtu 500 max. (500 je hodně předimenzováno a může být problém v některých prohlížečích s délkou URL a také to routování pak docela dlouho trvá). Propojí je do cesty dle zvoleného profilu, zobrazí vzdálenost a výškový profil. Pozor je potřeba si keše setřídit tak jak je chcete za sebou (pokud jsou keše nějak chaoticky pojmenované bude to zatím problém v budoucnu uvažuji o rozhraní kde bude možnost si je přeskládat dle potřeby)   * **Na vybrané keše** - zobrazí všechny **vybrané** keše do počtu 500 max. (500 je hodně předimenzováno a může být problém v některých prohlížečích s délkou URL a také to routování pak docela dlouho trvá). Propojí je do cesty dle zvoleného profilu, zobrazí vzdálenost a výškový profil. Pozor je potřeba si keše setřídit tak jak je chcete za sebou (pokud jsou keše nějak chaoticky pojmenované bude to zatím problém v budoucnu uvažuji o rozhraní kde bude možnost si je přeskládat dle potřeby)
-  * **Na jednu keš** - zobrazí danou keš a její waypointy, pokud je má a dané waypointy v pořadí jak následují propojí do cesty, dle zvoleného profilu a zobrazí i vzdálenost z bodu do bodu a terénní profil celé trasy. Platí to samozřejmě pro keše kde jsou waypointy dány souřadnicemi. Nefunguje to pro dopočítávané keše (pokud nejsou waypointy již spočítané a zadané v geogetu). Pokud máte finálku v geogetu ​zobrazí to i finálový bod.+  * **Na jednu keš** - zobrazí danou keš a její waypointy, pokud je má a dané waypointy v pořadí jak následují propojí do cesty, dle zvoleného profilu a zobrazí i vzdálenost z bodu do bodu a terénní profil celé trasy. Platí to samozřejmě pro keše kde jsou waypointy dány souřadnicemi. Nefunguje to pro dopočítávané keše (pokud nejsou waypointy již spočítané a zadané v GeoGetu). Pokud máte finálku v GeoGetu ​zobrazí to i finálový bod.
   * Z vlastního BRouter klienta je pak možnost si trasu exportovat v různých formátech (GPX, KML a další)   * Z vlastního BRouter klienta je pak možnost si trasu exportovat v různých formátech (GPX, KML a další)
   * Routování pak také hodně záleží na kvalitě map to jest co všechno je na nich routovatelné... nejde ovlivnit (zřejmě neroutovatelné body router nechá samostatně,​ na něčem se dokáže i zastavit a nedotrasuje - neovlivním a je potřeba zkusit jinou variantu routování).   * Routování pak také hodně záleží na kvalitě map to jest co všechno je na nich routovatelné... nejde ovlivnit (zřejmě neroutovatelné body router nechá samostatně,​ na něčem se dokáže i zastavit a nedotrasuje - neovlivním a je potřeba zkusit jinou variantu routování).
Line 39: Line 31:
  
 ==== Ukázka ==== ==== Ukázka ====
-/* V případě potřeby je možno tuto sekci vymazat a neuvádět ji. */ 
 {{:​user:​skript:​broutemap:​brmap.png?​300|Náhled vyroutovaného trailu}}{{:​user:​skript:​broutemap:​brmapdetail.png?​200|Detail}}\\ {{:​user:​skript:​broutemap:​brmap.png?​300|Náhled vyroutovaného trailu}}{{:​user:​skript:​broutemap:​brmapdetail.png?​200|Detail}}\\
 Náhled vyroutovaného trailu + detail\\ Náhled vyroutovaného trailu + detail\\
Line 46: Line 37:
  
 ===== Instalace ===== ===== Instalace =====
-/* V případě potřeby je možno tuto sekci vymazat a neuvádět ji. */ 
 Při instalaci se přidá i do PopUp menu pod pravé tlačítko na myši. ​ Při instalaci se přidá i do PopUp menu pod pravé tlačítko na myši. ​
  
 ===== Nastavení a konfigurace ===== ===== Nastavení a konfigurace =====
-/* V případě potřeby je možno tuto sekci vymazat a neuvádět ji. */ 
 V pluginu jde zatím navolit v dialogu typ profilu (jde pak měnit i na stránce dodatečně) a velikost přiblížení (standardně 10) pro zobrazení větší mapy je potřeba zmenšovat číslo, pro větší detail zvětšovat číslo. V pluginu jde zatím navolit v dialogu typ profilu (jde pak měnit i na stránce dodatečně) a velikost přiblížení (standardně 10) pro zobrazení větší mapy je potřeba zmenšovat číslo, pro větší detail zvětšovat číslo.
  
 ===== Poznámky, známé problémy ===== ===== Poznámky, známé problémy =====
-/* V případě potřeby je možno tuto sekci vymazat a neuvádět ji. */ 
 **Režim keše**: záleží na setřídění bere se to za sebou tak jak je to v seznamu (zatím - pracuje se na možnosti si to upravit v dialogu). <​del>​Zatím to neumí brát finálky keší (mysterkové traily)...</​del>​\\ ​ **Režim keše**: záleží na setřídění bere se to za sebou tak jak je to v seznamu (zatím - pracuje se na možnosti si to upravit v dialogu). <​del>​Zatím to neumí brát finálky keší (mysterkové traily)...</​del>​\\ ​
-**Režim jeden bod a waypointy**:​ pokud jsou waypointy nesmyslně očíslovány,​ pojmenovány poskládá je plugin taktéž nesmyslně s tím se moc nedá udělat. ​Nezbyde ​vám pak nic jiného než si je v Geogetu ​smysluplně přejmenovat (zatím - pracuje se na možnosti si to upravit v dialogu). Naštěstí moc takových keší není... ale jsou.\\ \\+**Režim jeden bod a waypointy**:​ pokud jsou waypointy nesmyslně očíslovány,​ pojmenovány poskládá je plugin taktéž nesmyslně s tím se moc nedá udělat. ​Nezbude ​vám pak nic jiného než si je v GeoGetu ​smysluplně přejmenovat (zatím - pracuje se na možnosti si to upravit v dialogu). Naštěstí moc takových keší není... ale jsou.\\ \\
 <WRAP center round tip 80%> <WRAP center round tip 80%>
-Co to opravdu neumí a umět nebude: poházené keše po lese mimo cesty to opravdu spojit nedokáže :) takže je to spíše zaměřeno na věci podél cest, silnic nebo na tvorbu trasy od někud někam (po routovatelných = existujících cestách), horské tůry, dlouhé multiny, cyklo trasy a podobně... Kde nešlápla noha lidská neroutuje!+Co to opravdu neumí a umět nebude: poházené keše po lese mimo cesty to opravdu spojit nedokáže :) takže je to spíše zaměřeno na věci podél cest, silnic nebo na tvorbu trasy odněkud někam (po routovatelných = existujících cestách), horské tůry, dlouhé multiny, cyklo trasy a podobně... Kde nešlápla noha lidská neroutuje!
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
  
 ===== Stažení ===== ===== Stažení =====
-/* Povinná sekce */ 
 <box round 95% #DEE7EC> <box round 95% #DEE7EC>
 :!: Stáhnout aktuální verzi: ~~DOWNLOAD broutermap-*.gip highest~~ :!: Stáhnout aktuální verzi: ~~DOWNLOAD broutermap-*.gip highest~~
 </​box>​ </​box>​
- 
-/* V této sekci není třeba nic měnit, pokud se budete držet následujících pravidel: 
- * - skript musí být distribuován v podobě balíčku [[:​user:​skripty:​autor:​gip|gip]] 
- * - balíček musí být pojmenován jako floppmap-čísloverze.gip 
- * - čísloverze obsahuje pouze číslice a tečky (např. 2.11.0.1) 
- * - balíček je uložen jako příloha ke stránce. POZOR! Balíček Je nutno uložit do jmenného prostoru stránky, tedy user:​skript:​floppmap:​floppmap-čísloverze.gip 
- */ 
  
 ==== Seznam dostupných verzí ==== ==== Seznam dostupných verzí ====
-/* Povinná sekce */ 
 {{filelist>​broutemap:​*.gip&​style=table&​tableheader=1&​tableshowdate=1&​sort=mtime}} {{filelist>​broutemap:​*.gip&​style=table&​tableheader=1&​tableshowdate=1&​sort=mtime}}
  
-/* V této sekci rovněž není třeba nic měnit, pokud se budete držet výše vypsaných pravidel */ 
  
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
-/Povinná sekce *+** 1.0.0 (2017/​11/​13) ​**
-=== 1.0.0 (2017/​11/​13) ​===+
    * Úvodní verze (Berte to jako výkop - za postřehy budu rád...)    * Úvodní verze (Berte to jako výkop - za postřehy budu rád...)
-=== 1.0.2 (2017/​11/​13) ​===+ 
 +** 1.0.2 (2017/​11/​13) ​**
   * Zvládá i finálky pokud už jsou u keše (má li keš finále - použije se finále místo úvodních souřadnic)   * Zvládá i finálky pokud už jsou u keše (má li keš finále - použije se finále místo úvodních souřadnic)
   * Finálky a body se souřadnicemi 0.00000, 0.00000 ignoruje   * Finálky a body se souřadnicemi 0.00000, 0.00000 ignoruje
-=== 1.0.3 (2018/​01/​10) ​===+ 
 +** 1.0.3 (2018/​01/​10) ​**
   * Oprava chyby v posloupnosti bodů - u jedné keše s waypointy se motaly finálové souřadnice jinam než měly.   * Oprava chyby v posloupnosti bodů - u jedné keše s waypointy se motaly finálové souřadnice jinam než měly.
  
-/* Seznam tagů. Tagy můžete stránce přidělit buď ručně na následující řádce, nebo pomocí zatržítek v zápatí editačního okna */ 
 {{tag>​author_DrakMrak skript ggp export pomocný mapy}} {{tag>​author_DrakMrak skript ggp export pomocný mapy}}
  
user/skript/broutemap.txt · Last modified: 2019/06/13 21:18 by mikrom