GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:autostat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:autostat [2017/03/16 09:59]
mikrom [Stažení]
user:skript:autostat [2017/03/16 11:23] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== AutoStat ====== ====== AutoStat ======
 +<WRAP center round important>​
 +Vývoj pluginu byl ukončen v roce 2013, proto opravdu zvažte zda ho chcete nadále používat. Doporučuji namísto toho přejít na plugin [[user:​skript:​stator|Stator]].
 +</​WRAP>​
 +
 {{:​user:​skript:​autostat:​autostat-ikona.jpg|}} [[user:​skript|Skript]] pro zautomatizování činností spojených s tvorbou statistik. Pro správný chod tedy **vyžaduje** samotný **[[user:​skript:​ggstat|GgStat]]**,​ který tvoří statistiky, a pokud budete chtít statistiky nahrávat přímo na profil na geocaching.com,​ případně využívat funkcí stahování logů na vlastních a nalezených keších neobejdete se bez programu [[user:​skript:​geojarry|GeoJarry]]. (Instalační balíček [[user:​skripty:​autor:​gip|GIP]] sám nainstaluje GgStat a GeoJarry spolu s AutoStatem.) {{:​user:​skript:​autostat:​autostat-ikona.jpg|}} [[user:​skript|Skript]] pro zautomatizování činností spojených s tvorbou statistik. Pro správný chod tedy **vyžaduje** samotný **[[user:​skript:​ggstat|GgStat]]**,​ který tvoří statistiky, a pokud budete chtít statistiky nahrávat přímo na profil na geocaching.com,​ případně využívat funkcí stahování logů na vlastních a nalezených keších neobejdete se bez programu [[user:​skript:​geojarry|GeoJarry]]. (Instalační balíček [[user:​skripty:​autor:​gip|GIP]] sám nainstaluje GgStat a GeoJarry spolu s AutoStatem.)
  
user/skript/autostat.txt · Last modified: 2017/03/16 11:23 (external edit)