GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:adrakesync

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:adrakesync [2015/02/19 07:56]
subi [Popis]
user:skript:adrakesync [2017/07/19 08:13] (current)
petulinka1 upraveny odkazy
Line 4: Line 4:
 {{ :​user:​skript:​adrakesync:​screenshot.jpg ​ }} {{ :​user:​skript:​adrakesync:​screenshot.jpg ​ }}
  
-  * obousměrná synchronizace databází s programem [[http://geoget.ararat.cz|GeoGet]]+  * obousměrná synchronizace databází s programem [[http://www.geoget.cz|GeoGet]]
   * zálohování databáze a:Drake v PC   * zálohování databáze a:Drake v PC
   * podpora připojení přes Externí disk, FTP nebo OffLine režim   * podpora připojení přes Externí disk, FTP nebo OffLine režim
Line 51: Line 51:
               - Dále se v Exploreru pokuste najít datovou složku aDrake, konkrétně soubor aDrake.ini. U nových instalací aDrake je to standardně "​NameOfDevice\NameOfDisc\Android\data\cz.adrake\aDrake.ini"​. U starších instalací to běžně bylo "​NameOfDevice\NameOfDisc\adrake\aDrake.ini"​               - Dále se v Exploreru pokuste najít datovou složku aDrake, konkrétně soubor aDrake.ini. U nových instalací aDrake je to standardně "​NameOfDevice\NameOfDisc\Android\data\cz.adrake\aDrake.ini"​. U starších instalací to běžně bylo "​NameOfDevice\NameOfDisc\adrake\aDrake.ini"​
               - Stáhněte si prográmek [[http://​download.navrat.name/​geocaching/​mtpGui.zip|mtp-gui.exe]] od [[http://​www.geocaching.cz/​user/​66601-lnavrat/​|lnavrat]],​ který dělá to co Explorer, ale jeho funkce využívá přímo plugin aDrakeSync a je tedy potřeba ověřit zda i on vidí potřebné soubory.               - Stáhněte si prográmek [[http://​download.navrat.name/​geocaching/​mtpGui.zip|mtp-gui.exe]] od [[http://​www.geocaching.cz/​user/​66601-lnavrat/​|lnavrat]],​ který dělá to co Explorer, ale jeho funkce využívá přímo plugin aDrakeSync a je tedy potřeba ověřit zda i on vidí potřebné soubory.
-              - Pokud jste se dostali až sem, pak můžete spustit GeoGet a nainstalovat plugin [[http://geoget.ararat.cz/​doku.php/​user:​skript:​adrakesync|aDrakeSync]] (min. verzi 1.1.7, která již obsahuje i automatickou instalaci potřebných MTP knihoven a drobné opravy).+              - Pokud jste se dostali až sem, pak můžete spustit GeoGet a nainstalovat plugin [[http://www.geoget.cz/​doku.php/​user:​skript:​adrakesync|aDrakeSync]] (min. verzi 1.1.7, která již obsahuje i automatickou instalaci potřebných MTP knihoven a drobné opravy).
               - Spusťte plugin aDrakeSync a klikněte na tlačítko Nastavení. Je nutné před první synchronizací ručně nastavit cestu ke kartě a k datům tak jak ji vidí Android zařízení. Datovou složku najdete přímo v nastavení a:Drake a cestu k disku je možné odvodit jako levou část datové složky, případně mrkněte přímo do adrake.ini souboru a tam obě položky uvidíte (POZOR! Pokud máte v zařízení více než jednu kartu, např. interní a externí, pak položka CardFolder v adrake.ini nemusí být správná). Toto nastavení je potřeba provést z důvodu kompatibility s režimem SD karty, kde to není možné zjistit automaticky. Nastavení opusťte tlačítkem OK aby se provedlo uložení parametrů.               - Spusťte plugin aDrakeSync a klikněte na tlačítko Nastavení. Je nutné před první synchronizací ručně nastavit cestu ke kartě a k datům tak jak ji vidí Android zařízení. Datovou složku najdete přímo v nastavení a:Drake a cestu k disku je možné odvodit jako levou část datové složky, případně mrkněte přímo do adrake.ini souboru a tam obě položky uvidíte (POZOR! Pokud máte v zařízení více než jednu kartu, např. interní a externí, pak položka CardFolder v adrake.ini nemusí být správná). Toto nastavení je potřeba provést z důvodu kompatibility s režimem SD karty, kde to není možné zjistit automaticky. Nastavení opusťte tlačítkem OK aby se provedlo uložení parametrů.
               - Dále v dialog. okně pluginu vyberte způsob připojení "​MTP"​ (vlevo uprostřed). Následně klikněte na tlačítko "​Vybrat konfigurační soubor programu a:Drake (vlevo před tlačítkem "​Download"​). Plugin by měl v zařízení nalézt a načíst adrake.ini soubor a zkontrolovat přítomnost databáze. Nalezený název zařízení (např. "​MujTelefon:​\"​) a cesta k adrake.ini souboru (např. "​adrake\aDrake.ini"​) by se měla uložit a zobrazit vlevo od tlačítek. Zároveň (pokud je povoleno v nastavení) by se měl detekovat a uložit i název karty jak ji vidí vlastní zařízení (např. "/​storage/​emulated/​0"​) a také jak ji vidí PC přes MTP protokol (např. "​Interní úložiště"​). Toto můžete zkontrolovat po kliknutí na tlačítko "​Nastavení"​ v dialog. okně pluginu. Pokud se automatická detekce cest neprovede správně, odškrtněte si ji v nastavení u příslušných položek, které nechcete automaticky rozpoznávat a tyto si zadejte opět ručně.               - Dále v dialog. okně pluginu vyberte způsob připojení "​MTP"​ (vlevo uprostřed). Následně klikněte na tlačítko "​Vybrat konfigurační soubor programu a:Drake (vlevo před tlačítkem "​Download"​). Plugin by měl v zařízení nalézt a načíst adrake.ini soubor a zkontrolovat přítomnost databáze. Nalezený název zařízení (např. "​MujTelefon:​\"​) a cesta k adrake.ini souboru (např. "​adrake\aDrake.ini"​) by se měla uložit a zobrazit vlevo od tlačítek. Zároveň (pokud je povoleno v nastavení) by se měl detekovat a uložit i název karty jak ji vidí vlastní zařízení (např. "/​storage/​emulated/​0"​) a také jak ji vidí PC přes MTP protokol (např. "​Interní úložiště"​). Toto můžete zkontrolovat po kliknutí na tlačítko "​Nastavení"​ v dialog. okně pluginu. Pokud se automatická detekce cest neprovede správně, odškrtněte si ji v nastavení u příslušných položek, které nechcete automaticky rozpoznávat a tyto si zadejte opět ručně.
Line 74: Line 74:
  
   * **Upload FieldNotes na server geocaching.com**   * **Upload FieldNotes na server geocaching.com**
-        * Musíte mít správně nainstalován,​ nastaven a zprovozněn [[http://geoget.ararat.cz/​doku.php/​user:​skript:​geojarry|GeoJarry]] - vyzkoušejte jeho funkčnost alespoň na nějakém pluginu, který je součástí distribuce GeoJarryho (např. GeoJarry-Download listing).+        * Musíte mít správně nainstalován,​ nastaven a zprovozněn [[http://www.geoget.cz/​doku.php/​user:​skript:​geojarry|GeoJarry]] - vyzkoušejte jeho funkčnost alespoň na nějakém pluginu, který je součástí distribuce GeoJarryho (např. GeoJarry-Download listing).
         * Můžete si vybrat zdrojový soubor FieldNotes buď přímo exportovaný z Programu a:Drake a přenesený do PC nebo generovaný z pomocné databáze a:Drake.         * Můžete si vybrat zdrojový soubor FieldNotes buď přímo exportovaný z Programu a:Drake a přenesený do PC nebo generovaný z pomocné databáze a:Drake.
         * Po uploadu FieldNotes na server se otevře okno prohlížeče se stránkou seznamu nahraných FieldNotes a můžete provést jejich editaci a odeslání jako log.         * Po uploadu FieldNotes na server se otevře okno prohlížeče se stránkou seznamu nahraných FieldNotes a můžete provést jejich editaci a odeslání jako log.
Line 142: Line 142:
         * Všechny operace (mimo přejmenování) je možné provádět na jednu stopu nebo několik označených stop současně. Je tak možný náhled na několik stop najednou, případně spojovat a dělit stopy hromadně, atp.         * Všechny operace (mimo přejmenování) je možné provádět na jednu stopu nebo několik označených stop současně. Je tak možný náhled na několik stop najednou, případně spojovat a dělit stopy hromadně, atp.
 ===== Instalace ===== ===== Instalace =====
-**Instalaci je od nové verze GeoGetu 2.5.0 možné provádět automaticky,​ viz. dokumentace k programu [[http://geoget.ararat.cz/​doku.php/​user|GeoGet]].** Nebo pomocí tlačítka v odstavci "​Automatická instalace"​ na této stránce.\\ Pokud ji však budete provádět ručně, držte se následujících kroků:+**Instalaci je od nové verze GeoGetu 2.5.0 možné provádět automaticky,​ viz. dokumentace k programu [[http://www.geoget.cz/​doku.php/​user|GeoGet]].** Nebo pomocí tlačítka v odstavci "​Automatická instalace"​ na této stránce.\\ Pokud ji však budete provádět ručně, držte se následujících kroků:
   * Pokud máte spuštěný GeoGet, ukončete ho   * Pokud máte spuštěný GeoGet, ukončete ho
   * Nejprve smažte, pokud jste měli plugin již nainstalovaný,​ kompletní původní složku s Pluginem '​\aDrakeSync'​   * Nejprve smažte, pokud jste měli plugin již nainstalovaný,​ kompletní původní složku s Pluginem '​\aDrakeSync'​
Line 155: Line 155:
  
 ===== Poznámky, známé problémy ===== ===== Poznámky, známé problémy =====
-   - Název datového adresáře programu GeoGet používejte pokud možno bez diakritiky. Standardní umístění je bohužel často takové, že diakritiku obsahuje. Doporučuji tedy datový adresář GG přemístit na nějaké rozumnější místo dle tohoto [[http://geoget.ararat.cz/​doku.php/​user:​navody:​instalace|návodu]]. To samé platí i o umístění datového adresáře a:Drake v PDA. Diakritika může v některých případech způsobovat problémy, zřejmě to souvisí s konfigurací OS Windows a mojí neznalostí. Čili tím předejdete případným potížím.+   - Název datového adresáře programu GeoGet používejte pokud možno bez diakritiky. Standardní umístění je bohužel často takové, že diakritiku obsahuje. Doporučuji tedy datový adresář GG přemístit na nějaké rozumnější místo dle tohoto [[http://www.geoget.cz/​doku.php/​user:​navody:​instalace|návodu]]. To samé platí i o umístění datového adresáře a:Drake v PDA. Diakritika může v některých případech způsobovat problémy, zřejmě to souvisí s konfigurací OS Windows a mojí neznalostí. Čili tím předejdete případným potížím.
    - V režimu Offline musíte mít předem načtenou konfiguraci a:Drake v adresáři skriptu Data (soubor aDrake.ini). Tedy alespoň jednou provést připojení v režimu Externího disku, vybrat .ini soubor a načíst nastavení.    - V režimu Offline musíte mít předem načtenou konfiguraci a:Drake v adresáři skriptu Data (soubor aDrake.ini). Tedy alespoň jednou provést připojení v režimu Externího disku, vybrat .ini soubor a načíst nastavení.
    - ADS zatím nedokáže sám zjistit cestu k disku, na kterém je aDrake v zařízení nainstalován. Potřebuje to pro nahrazení této cesty písmenkem disku v případě, že se pracuje v režimu ext. disku. Tato cesta se tedy musí zadat ručně v nastavení ADS (tlačítko "​Nastavení"​ v dialog. okně pluginu ADS vpravo dole)    - ADS zatím nedokáže sám zjistit cestu k disku, na kterém je aDrake v zařízení nainstalován. Potřebuje to pro nahrazení této cesty písmenkem disku v případě, že se pracuje v režimu ext. disku. Tato cesta se tedy musí zadat ručně v nastavení ADS (tlačítko "​Nastavení"​ v dialog. okně pluginu ADS vpravo dole)
user/skript/adrakesync.txt · Last modified: 2017/07/19 08:13 by petulinka1