GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:prani

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:prani [2014/02/10 20:08]
mikrom
user:prani [2014/02/10 00:00] (current)
Line 8: Line 8:
    * Možnost nastavit si v seznamu keší velikost a "​tučnost/​italiku"​ písma pro každý sloupeček jednotlivě    * Možnost nastavit si v seznamu keší velikost a "​tučnost/​italiku"​ písma pro každý sloupeček jednotlivě
    * Možnost vytvořit jako attachment i XLS soubor, pokud by to šlo. //(Nechápu jak je to myšleno - xls přece jde bez problémů přidat jako přílohu)//​    * Možnost vytvořit jako attachment i XLS soubor, pokud by to šlo. //(Nechápu jak je to myšleno - xls přece jde bez problémů přidat jako přílohu)//​
-   * Nastavení vlastních barev a prezentace jednotlivých keší nebo aspoň možnost volby barevného schématu jednoduchý (disabled, archived, found, ostatní barvou textu, italic, bold) a podbarvení řádků střídavě jednou barvou.. 
    * V dialogu pro tvorbu nového sloupce dodat ještě parametr "​ToolTip"​ který by se pak zobrazoval po najetí na hlavičku daného sloupce - zpřehlední to popisy úzkých sloupečku Např: Nadpis: "​Vs"​ a k tomu ToolTip: "​Významné stromy"​.    * V dialogu pro tvorbu nového sloupce dodat ještě parametr "​ToolTip"​ který by se pak zobrazoval po najetí na hlavičku daného sloupce - zpřehlední to popisy úzkých sloupečku Např: Nadpis: "​Vs"​ a k tomu ToolTip: "​Významné stromy"​.
-   * Waymarking: Přidat do nové verze Googetu seznam sloupců pro waymarky (přednastavený seznam není pro waymarky vhodný) 
    * Waymarking: Při editaci bodu schovat pro waymarky hodnoty, které nejsou u waymarku používané (D/T. možná ještě neco...)    * Waymarking: Při editaci bodu schovat pro waymarky hodnoty, které nejsou u waymarku používané (D/T. možná ještě neco...)
    * Waymarking: V kontextovém menu je u waymarku celá sekce aktualizace keše nepřístupná,​ nešlo by jí nahradit za ekvivalenty pro waymarky a nebo alespoň schovat?    * Waymarking: V kontextovém menu je u waymarku celá sekce aktualizace keše nepřístupná,​ nešlo by jí nahradit za ekvivalenty pro waymarky a nebo alespoň schovat?
  
 ===== Splněná přání ===== ===== Splněná přání =====
 +  * Waymarking: Přidat do nové verze Googetu seznam sloupců pro waymarky (přednastavený seznam není pro waymarky vhodný)
 +  * Nastavení vlastních barev a prezentace jednotlivých keší nebo aspoň možnost volby barevného schématu jednoduchý (disabled, archived, found, ostatní barvou textu, italic, bold) a podbarvení řádků střídavě jednou barvou..
   * Hledání v listingu keší v seznamu   * Hledání v listingu keší v seznamu
   * Výběry: při načtení nezobrazené keše do výběru. //(Toto již jde za pomoci vyhledávaní. Pokud vyhledaná cache není ve vyberu, automaticky se tam přidá. Geby.)//   * Výběry: při načtení nezobrazené keše do výběru. //(Toto již jde za pomoci vyhledávaní. Pokud vyhledaná cache není ve vyberu, automaticky se tam přidá. Geby.)//
user/prani.txt · Last modified: 2014/02/10 00:00 (external edit)