GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:parametry

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:parametry [2012/01/08 21:37]
mikrom
user:parametry [2012/01/08 00:00] (current)
Line 2: Line 2:
 Program GeoGet lze spouštět s několika různými parametry v příkazové řádce. Program GeoGet lze spouštět s několika různými parametry v příkazové řádce.
  
-===== -===== +===== -===== 
-<code winbatch>​ +<code winbatch>​geoget.exe -b={jméno databáze}</​code>​ 
-geoget.exe -s={název skriptu včetně relativní cesty k datovému adresáři} +  * Spustí GeoGet s touto databázíZadává se jméno databázene jméno databázového souboru! (Tedy jen jméno, bez přípony ​''​db3''​.) Databáze se musí nacházet ve zvoleném datovém ​adresáři. ​
-</​code>​ +
-  * Nedoceněný parametr, který umožňuje ještě vetší automatizování činností programuLze uvést cestu ke [[user:​skripty:​ggs|skriptu GGS]]který se vykoná ihned po spuštění programu. +
- +
-===== -d ===== +
-<code winbatch>​ +
-geoget.exe -d={cesta k datovému adresáři} +
-</​code>​ +
-  * Parametr ​''​-d'' ​umožňuje "​natvrdo"​ určit datový adresář GeoGetuVývojaři a šťouralové tedy mohou mít například na ploše dvě ikony programu a spouštět ho s různými datovými ​adresáři.+
  
 ===== -c ===== ===== -c =====
 <code winbatch>​geoget.exe -c={soubor se skriptem, včetně cesty}</​code>​ <code winbatch>​geoget.exe -c={soubor se skriptem, včetně cesty}</​code>​
-  * provede ​pouze překlad předaného skriptu a ukončí se. Jedná se o rychlou operaci, není inicializováno ani GUI aplikace. To se hodi, spolu s parametrem -r, ke kontrole syntaxe ve skript souborech z cizich editorů, jako je třeba [[user:​skripty:​pspad|PSPad]].+  * Provede ​pouze překlad předaného skriptu a ukončí se. Jedná se o rychlou operaci, není inicializováno ani GUI aplikace. To se hodí, spolu s parametrem ​''​-r''​, ke kontrole syntaxe ve skript souborech z cizich editorů, jako je třeba [[user:​skripty:​pspad|PSPad]].
  
-===== -===== +===== -===== 
-<code winbatch>​ +<code winbatch>​geoget.exe -d={cesta k datovému adresáři}</​code>​ 
-geoget.exe -r={soubor pro log o překladu} +  * Parametr ''​-d''​ umožňuje "​natvrdo"​ určit datový adresář GeoGetu. Vývojaři a šťouralové tedy mohou mít například ​na ploše dvě ikony programu a spouštět ho s různými datovými adresáři. Případně lze takto mít více profilů ​i jedné instalaci programu.
-</​code>​ +
-  * Ukazuje ​na soubor, kam je zapsán výsledek ​ekladu pomocí parametru -c.+
  
 ===== -l ===== ===== -l =====
-<code winbatch>​ +<code winbatch>​geoget.exe -l={dvoupismenné označení jazyka}</​code>​ 
-geoget.exe -l={dvoupismenné označení jazyka} +  * Vynutí ​start programu v požadované jazykové lokalizaci. Pokud jazyková lokalizace neexistuje, použije se originální anglický jazyk.
-</​code>​ +
-  * vynutí ​start programu v požadované jazykové lokalizaci. Pokud jazyková lokalizace neexistuje, použije se originální anglický jazyk.+
  
-===== -===== +===== -===== 
-<code winbatch>​ +<code winbatch>​geoget.exe -r={soubor pro log o překladu}</​code>​ 
-geoget.exe -b={jméno databáze} +  * Ukazuje na souborkam je zapsán výsledek ​ekladu pomocí parametru ​''​-c''​.
-</​code>​ +
-  * Spustí Geoget s touto databází. Zadává se jméno databáze, ne jméno databázového souboru! (Tedy jen jménobez ípony ​''​db3''​.) Databáze se musí nacházet ve zvoleném datovém adresáři+
  
 +===== -s =====
 +<code winbatch>​geoget.exe -s={název skriptu včetně relativní cesty k datovému adresáři}</​code>​
 +  * Nedoceněný parametr, který umožňuje ještě vetší automatizování činností programu. Lze uvést cestu ke [[user:​skripty:​ggs|skriptu GGS]], který se vykoná ihned po spuštění programu.
user/parametry.txt · Last modified: 2012/01/08 00:00 (external edit)