GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:navody [2013/06/27 12:56]
petulinka1 odstraněno
user:navody [2017/04/10 13:19] (current)
Line 1: Line 1:
-====== Návody ====== +{{indexmenu>:​user:​navody#​1|js#​bj-tango.png}}
-FIXME Zde je rozcestník návodů co a jak s programem GeoGet. +
- +
-<box 95% round> +
-**14. 3. 2010** proběhl event [[http://​www.geocaching.com/​seek/​cache_details.aspx?​wp=GC24AG1|GeoGet pro začátečníky i pokročilé]],​ ve kterém byly přednášeny různé návody a postupy při práci s programem. +
- +
-{{user:​navody:​geoget_pro_zacatecniky_i_pokrocile.zip|Zde}} jsou k dispozici ke stažení **podklady pro toto školení**. +
-</​box>​ +
- +
-{{indexmenu>:​user:​navody#​1|nons}}+
user/navody.txt · Last modified: 2017/04/10 13:19 (external edit)