GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:zmena_nicku

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:navody:zmena_nicku [2019/06/05 08:58]
gord
user:navody:zmena_nicku [2019/06/06 07:48] (current)
gord [Změna vlastníka vlastních keší v databázi GeoGetu]
Line 8: Line 8:
  
 ===== Změna vlastníka vlastních keší v databázi GeoGetu ===== ===== Změna vlastníka vlastních keší v databázi GeoGetu =====
-Pro správné ​vahledávání ​vlastních keší je třeba aktualizovat vlastní keše. ​ Pomocí filtru **My own** vyberte vlastní keše. Aktualizaci dokončíte až po změně nastavení GeoGetu.+Protože v poli "​autor"​ může být jakýkoli text, třeba i nesouvisející s nickem autora, není toto pole změnou nicku nijak dotčeno. Pokud má dojít k jeho změně, musí autor ručně na webu tento text upravit u každé keše samostatně. 
 + 
 +Pro správné ​vyhledávání ​vlastních keší je třeba aktualizovat vlastní keše. Pomocí filtru **My own** vyberte vlastní keše. Aktualizaci dokončíte až po změně nastavení GeoGetu.
  
 ===== Nastavení GeoGetu ===== ===== Nastavení GeoGetu =====
user/navody/zmena_nicku.txt · Last modified: 2019/06/06 07:48 by gord