GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:zakladni_terminologie

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:navody:zakladni_terminologie [2015/09/26 11:12]
gord [Tagy]
user:navody:zakladni_terminologie [2018/08/31 09:15] (current)
gord [Datový adresář (datadir)]
Line 31: Line 31:
  
 Místo "​uživatel"​ si doplňte název vašeho účtu ve Windows. Pokud má váš účet název //Franta//, pak najdete složku v ''​C:​\Users\Franta\AppData\Roaming\GeoGet''​ Místo "​uživatel"​ si doplňte název vašeho účtu ve Windows. Pokud má váš účet název //Franta//, pak najdete složku v ''​C:​\Users\Franta\AppData\Roaming\GeoGet''​
 +
 +GeoGet tento adresář (datdair) zobrazuje v právé části svého stavového řádku a po poklepání myší na něm otevře průzkumíka s tímto adresářem.
  
 [[:​user:​slozky|Více informací o složkách GeoGetu naleznete zde...]] [[:​user:​slozky|Více informací o složkách GeoGetu naleznete zde...]]
user/navody/zakladni_terminologie.txt · Last modified: 2018/08/31 09:15 by gord