GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:xml_parser

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:navody:xml_parser [2011/12/20 21:26]
mikrom
user:navody:xml_parser [2015/09/21 00:00] (current)
Line 17: Line 17:
   try   try
     xml.loadfromfile('​test.gpx',​ seAuto, 0);     xml.loadfromfile('​test.gpx',​ seAuto, 0);
 +    //nebo lepe (viz upozorneni pod prikladem)
 +    //​xml.loadfromfile('​test.gpx',​ seUTF, 0);
     showmessage(XML.Root.Name);​     showmessage(XML.Root.Name);​
     for n := 0 to XML.Root.Items.count - 1 do     for n := 0 to XML.Root.Items.count - 1 do
Line 44: Line 46:
 </​code>​ </​code>​
  
 +<WRAP round important>​
 +Zdá se, že druhý parametr ''​seAuto''​ funkce ''​LoadFromFile()''​ nepracuje úplně spolehlivě. Občas se mi stává (při krátkých souborech?​),​ že výsledek parsování není převeden do požadovaného výstupního kódování (třetí parametr funkce, ''​0=ANSI''​ a zkoušel jsem pod Windows i ''​1250''​),​ ale zůstává ve vstupním kódování souboru. Pokud jsem druhým parametrem předepsal použité vstupní kódování (např. ''​seUTF8''​),​ na chybné kódování výstupu jsem nenarazil. Takže doporučuji raději použít
  
 +<code pascal>
 +  xml.LoadFromFile('​test.gpx',​ seUTF8, 0);
 +</​code>​
 +</​WRAP>​
 {{tag>​upravy}} {{tag>​upravy}}
user/navody/xml_parser.txt · Last modified: 2015/09/21 00:00 (external edit)