GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:wine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:navody:wine [2018/02/22 13:57]
gord [Zajímavé odkazy]
user:navody:wine [2018/02/22 13:58] (current)
gord [Známé problémy]
Line 12: Line 12:
  
 ===== Známé problémy ===== ===== Známé problémy =====
-  - Nelze přesouvat toolbary, všechny mají maximální šířku, tj. každý toolbar je zobrazen na zvláštním řádku.+  - <del>Nelze přesouvat toolbary, všechny mají maximální šířku, tj. každý toolbar je zobrazen na zvláštním řádku.</​del>​
   - Stavové dialogy se někdy schovávají za hlavní okno.   - Stavové dialogy se někdy schovávají za hlavní okno.
   - Nefungují odkazy, má-li být otevřen externí prohlížeč a na konzole je vypsáno ''​err:​winebrowser:​get_url_from_dde Unabled to retrieve URL from string L"​\""''​   - Nefungují odkazy, má-li být otevřen externí prohlížeč a na konzole je vypsáno ''​err:​winebrowser:​get_url_from_dde Unabled to retrieve URL from string L"​\""''​
user/navody/wine.txt · Last modified: 2018/02/22 13:58 by gord