GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:trideni_dat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:navody:trideni_dat [2012/07/06 08:50]
gord [Třídění a výběry z dat]
user:navody:trideni_dat [2014/02/10 00:00] (current)
Line 24: Line 24:
 Výběr z keší lze [[user:​navody:​mapa_kesi|vyexportovat do mapy]] a posoudit reálné umístění keší v terénu. Volbou **Seznam -> Mapa kešek** (nebo kliknutím na ikonu v toolbaru) otevřete mapu. Pro správné zobrazení výběru je třeba aplikovat filtr kliknutím na velké červené tlačítko //​Reffresh//​ při pravém okraji mapy. Výběr z keší lze [[user:​navody:​mapa_kesi|vyexportovat do mapy]] a posoudit reálné umístění keší v terénu. Volbou **Seznam -> Mapa kešek** (nebo kliknutím na ikonu v toolbaru) otevřete mapu. Pro správné zobrazení výběru je třeba aplikovat filtr kliknutím na velké červené tlačítko //​Reffresh//​ při pravém okraji mapy.
  
-<box round #DEE7EC+<WRAP center ​round tip 80%
-TIP: Koukni [[http://​www.geocaching.cz/​forum/​viewthread.php?​forum_id=20&​thread_id=16554&​pid=232852#​post_232852|co se psalo na fóru geocaching.cz]] +Koukni [[http://​www.geocaching.cz/​forum/​viewthread.php?​forum_id=20&​thread_id=16554&​pid=232852#​post_232852|co se psalo na fóru geocaching.cz]] 
-</box>+</WRAP> 
 //Na dokumentu se pracuje// //Na dokumentu se pracuje//
user/navody/trideni_dat.txt · Last modified: 2014/02/10 00:00 (external edit)