GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:tagy

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:navody:tagy [2020/07/10 18:09]
gord [Jaké známe tagy?]
user:navody:tagy [2020/07/10 18:10] (current)
gord [Jaké známe tagy?]
Line 68: Line 68:
 |import|GeoGet|jméno souboru, z kterého byla keš importovaná| |import|GeoGet|jméno souboru, z kterého byla keš importovaná|
 |import|GeoGet|jméno souboru, z kterého byla keš importovaná| |import|GeoGet|jméno souboru, z kterého byla keš importovaná|
-|LABflags|[user:​skript:​labforgg|LabForGg]|vlastnosti LABek (resp. celé série)| +|LABflags|[[user:​skript:​labforgg|LabForGg]]|vlastnosti LABek (resp. celé série)| 
-|LABchange|[user:​skript:​labforgg|LabForGg]|příznak poslední změny v sérii LABek| +|LABchange|[[user:​skript:​labforgg|LabForGg]]|příznak poslední změny v sérii LABek| 
-|LABid|[user:​skript:​labforgg|LabForGg]|ID série LABek| +|LABid|[[user:​skript:​labforgg|LabForGg]]|ID série LABek| 
-|LABsmartLink|[user:​skript:​labforgg|LabForGg]|odkaz na stranku s QR kódem pro sérii LABek|+|LABsmartLink|[[user:​skript:​labforgg|LabForGg]]|odkaz na stranku s QR kódem pro sérii LABek|
 |mdCachingPoints|[[user:​skript:​logator|logator]]|[[http://​www.macdefender.org/​products/​GCStatistic/​mdCachingPoints.html|hodnocení náročnosti keše]], zároveň příprava pro součet do statistiky| |mdCachingPoints|[[user:​skript:​logator|logator]]|[[http://​www.macdefender.org/​products/​GCStatistic/​mdCachingPoints.html|hodnocení náročnosti keše]], zároveň příprava pro součet do statistiky|
 |MyFP|[[user:​skript:​getmyfp|getmyfp]]|označení keší, kterým jsem udělil Favorite Point| |MyFP|[[user:​skript:​getmyfp|getmyfp]]|označení keší, kterým jsem udělil Favorite Point|
user/navody/tagy.txt · Last modified: 2020/07/10 18:10 by gord