GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:tagy

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:navody:tagy [2019/01/21 18:56]
gord [Použití tagů]
user:navody:tagy [2020/07/10 18:10] (current)
gord [Jaké známe tagy?]
Line 67: Line 67:
 |HU megye|[[user:​skript:​divider|divider]]|kraj Maďarska| |HU megye|[[user:​skript:​divider|divider]]|kraj Maďarska|
 |import|GeoGet|jméno souboru, z kterého byla keš importovaná| |import|GeoGet|jméno souboru, z kterého byla keš importovaná|
-|locked|GeoGet|příznak ​stavu ''​locked''​ importovaný z GC.Live|+|import|GeoGet|jméno souboru, z kterého byla keš importovaná| 
 +|LABflags|[[user:​skript:​labforgg|LabForGg]]|vlastnosti LABek (resp. celé série)| 
 +|LABchange|[[user:​skript:​labforgg|LabForGg]]|příznak ​poslední změny v sérii LABek| 
 +|LABid|[[user:​skript:​labforgg|LabForGg]]|ID série LABek| 
 +|LABsmartLink|[[user:​skript:​labforgg|LabForGg]]|odkaz na stranku s QR kódem pro sérii LABek|
 |mdCachingPoints|[[user:​skript:​logator|logator]]|[[http://​www.macdefender.org/​products/​GCStatistic/​mdCachingPoints.html|hodnocení náročnosti keše]], zároveň příprava pro součet do statistiky| |mdCachingPoints|[[user:​skript:​logator|logator]]|[[http://​www.macdefender.org/​products/​GCStatistic/​mdCachingPoints.html|hodnocení náročnosti keše]], zároveň příprava pro součet do statistiky|
 |MyFP|[[user:​skript:​getmyfp|getmyfp]]|označení keší, kterým jsem udělil Favorite Point| |MyFP|[[user:​skript:​getmyfp|getmyfp]]|označení keší, kterým jsem udělil Favorite Point|
user/navody/tagy.1548093387.txt.gz · Last modified: 2019/01/21 18:56 by gord