GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:tagy

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:navody:tagy [2018/04/16 12:27]
gord [Použití tagů]
user:navody:tagy [2019/01/21 18:56] (current)
gord [Použití tagů]
Line 25: Line 25:
   * podle tagů je [[user:​navody:​filtry#​rozsirene_moznosti_filtrovani_podle_tagu|možné keše filtrovat]]   * podle tagů je [[user:​navody:​filtry#​rozsirene_moznosti_filtrovani_podle_tagu|možné keše filtrovat]]
   * tagy je možné zobrazit hodnotu tagu jedné kategorie u všech keší ve sloupci v okně GeoGetu   * tagy je možné zobrazit hodnotu tagu jedné kategorie u všech keší ve sloupci v okně GeoGetu
-  * nebo je možné ​zobrazit všechny tagy přiřazené jedné keši+  * lze zobrazit všechny tagy přiřazené jedné keši 
 +  * no a jako poslední možnost zmíním [[user:​databaze#​pristup_tagum|použití tagů pomocí SQL]]
  
 Tagy u keše jde zobrazit v kontextovém menu volbou **Změnit tagy** nebo, jako kategorie, v záložce Tagy v menu Nástroje - Nastavení. Tagy u keše jde zobrazit v kontextovém menu volbou **Změnit tagy** nebo, jako kategorie, v záložce Tagy v menu Nástroje - Nastavení.
user/navody/tagy.txt · Last modified: 2019/01/21 18:56 by gord