GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:statistiky

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:navody:statistiky [2016/01/29 15:54]
kiregps [Statistiky]
user:navody:statistiky [2016/02/18 00:00] (current)
Line 11: Line 11:
   * {{ :​user:​skript:​stator:​stator-footer.png?​nolink|}}**[[user:​skript:​stator|Stator]]** - plugin modulárního generátoru statistik. Výslednou statistiku si kačer poskládá z jednotlivých připravených modulů, oblíkne do slušivého kabátku a nahraje do profilu. Pokročilejší uživatelé si mohou doplnit i vlastní moduly.   * {{ :​user:​skript:​stator:​stator-footer.png?​nolink|}}**[[user:​skript:​stator|Stator]]** - plugin modulárního generátoru statistik. Výslednou statistiku si kačer poskládá z jednotlivých připravených modulů, oblíkne do slušivého kabátku a nahraje do profilu. Pokročilejší uživatelé si mohou doplnit i vlastní moduly.
     * [[user:​skript:​stator|Stator - hlavní stránka pluginu]]     * [[user:​skript:​stator|Stator - hlavní stránka pluginu]]
-    * [[user:​skript:​stator:​stator-moduly|Stator - seznam modulů ​pro generování statistik]]+    * [[user:​skript:​stator:​stator-moduly|Stator - moduly ​pro generování statistik]]
     * [[user:​skript:​stator:​stator-faq|Stator - FAQ - otázky a odpovědi]]     * [[user:​skript:​stator:​stator-faq|Stator - FAQ - otázky a odpovědi]]
     * [[user:​skript:​stator:​stator-diagnostickyprofil|Stator - diagnostický profil]] umožní identifikovat problémy v datech, ze kterých tvoříte vaše statistiky     * [[user:​skript:​stator:​stator-diagnostickyprofil|Stator - diagnostický profil]] umožní identifikovat problémy v datech, ze kterých tvoříte vaše statistiky
user/navody/statistiky.txt · Last modified: 2016/02/18 00:00 (external edit)