GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:stare_waypointy

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:navody:stare_waypointy [2018/06/01 21:33]
gord [Staré waypointy a jejich mazání]
user:navody:stare_waypointy [2018/06/05 11:37] (current)
gord [Mazání starých waypointů]
Line 16: Line 16:
   * funkci aplikovat jen na tuto oblast (stát, území - kraj)   * funkci aplikovat jen na tuto oblast (stát, území - kraj)
  
-Funkce kontroluje datum aktualizace **importovaných** waypointů a ty, které jsou starší než zadané datum smaže. Funkce si nevšímá uživatelem vytvořených (ručně zadaných) waypointů. Rovněž si nevšímá waypointů u archivovaných keší. ​+Funkce kontroluje datum aktualizace **importovaných** waypointů a ty, které jsou starší než zadané datum smaže. Funkce si nevšímá uživatelem vytvořených (ručně zadaných) waypointů. Rovněž si nevšímá waypointů u archivovaných keší. 
 + 
 +<WRAP center round important>​ 
 +Funkce nikdy nemaže žádný Final Waypoint - bez ohledu na to, zda je importovaný nebo ručně zadaný. Starý a případně neplatný finalový bod tedy v databázi zůstává, pokud nedojde k jeho ručnímu smazání. 
 +</​WRAP>​
  
  
user/navody/stare_waypointy.txt · Last modified: 2018/06/05 11:37 by gord