GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:spatne_datum

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:navody:spatne_datum [2012/05/23 17:28]
mikrom [Špatné datum]
user:navody:spatne_datum [2015/09/20 00:00] (current)
Line 18: Line 18:
 Tento problém se týká uživatelů,​ kteří získávají data z webu pomocí HTML (např. GeoJarry), v PocketQuery je datum ve formátu obvyklém pro XML. Tento problém se týká uživatelů,​ kteří získávají data z webu pomocí HTML (např. GeoJarry), v PocketQuery je datum ve formátu obvyklém pro XML.
  
-<box round #DEE7EC 95%+<wrap info
-:!: GeoGet ve verzi 2.6.1 zrušil možnost importu uložených HTML, čímž se část problému eliminovala. +GeoGet ve verzi 2.6.1 zrušil možnost importu uložených HTML, čímž se část problému eliminovala. 
-</box>+</wrap>
  
-<box round #DEE7EC 95%+<wrap info
-:!: GeoJarry od verzi 2.3.3 prý umí pracovat se všemi typy formátu data. +GeoJarry od verzi 2.3.3 prý umí pracovat se všemi typy formátu data. 
-</box>+</wrap>
  
 === Fórum === === Fórum ===
user/navody/spatne_datum.txt · Last modified: 2015/09/20 00:00 (external edit)