GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:spatna_cestina

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:navody:spatna_cestina [2020/02/17 07:45]
gord [Windows 8]
user:navody:spatna_cestina [2020/03/29 07:52] (current)
gord [Windows 10]
Line 53: Line 53:
 ==== Windows 10 ==== ==== Windows 10 ====
 Ve Windows 10 je nastavení češtiny pro non-unicode aplikace zase o trochu ukrytější:​ Ve Windows 10 je nastavení češtiny pro non-unicode aplikace zase o trochu ukrytější:​
 +
 +Ovládací panely - Čas a jazyk - Jazyk - Jazykové nastavení pro správu (může být vpravo nebo i úplne dole na stránce), Na záložce \správa pak Změnit místní nastavení systému na **Čeština (Česko)**. V případě, že tam toto nastavení již máte, změňte jej na cokoli, restartujte počítač a nastavte znovu na **Čeština (Česko)**.
 +
 {{:​user:​navody:​spatna_cestina:​cestinanastaveniwin10.jpg?​800|}} {{:​user:​navody:​spatna_cestina:​cestinanastaveniwin10.jpg?​800|}}
user/navody/spatna_cestina.txt · Last modified: 2020/03/29 07:52 by gord