GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:spatna_cestina

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:navody:spatna_cestina [2017/07/19 08:20]
petulinka1 uprava odkazu
user:navody:spatna_cestina [2020/03/29 07:52] (current)
gord [Windows 10]
Line 50: Line 50:
  
 V případě poškozených dat v databázi doporučujeme opětovný import dat. V případě poškozených dat v databázi doporučujeme opětovný import dat.
 +
 +==== Windows 10 ====
 +Ve Windows 10 je nastavení češtiny pro non-unicode aplikace zase o trochu ukrytější:​
 +
 +Ovládací panely - Čas a jazyk - Jazyk - Jazykové nastavení pro správu (může být vpravo nebo i úplne dole na stránce), Na záložce \správa pak Změnit místní nastavení systému na **Čeština (Česko)**. V případě, že tam toto nastavení již máte, změňte jej na cokoli, restartujte počítač a nastavte znovu na **Čeština (Česko)**.
 +
 +{{:​user:​navody:​spatna_cestina:​cestinanastaveniwin10.jpg?​800|}}
user/navody/spatna_cestina.1500445254.txt.gz · Last modified: 2017/07/19 08:20 by petulinka1