GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:profily

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:navody:profily [2014/02/09 22:55]
mikrom [Idea]
user:navody:profily [2014/02/09 00:00] (current)
Line 12: Line 12:
 Ačkoli je **GeoGet** zamýšlen jako jednouživatelský nástroj, našli jsme (**[[mailto:​gord@atlas.cz|Gord]]** a **[[Zlica@centrum.cz|mudlodcera]]**) cestu, jak v něm vytvořit jakési profily uživatelů a s vědomím jistého rozumného nepohodlí přepínat mezi nimi. Ačkoli je **GeoGet** zamýšlen jako jednouživatelský nástroj, našli jsme (**[[mailto:​gord@atlas.cz|Gord]]** a **[[Zlica@centrum.cz|mudlodcera]]**) cestu, jak v něm vytvořit jakési profily uživatelů a s vědomím jistého rozumného nepohodlí přepínat mezi nimi.
  
-<WRAP center round info 60%>+<WRAP center round info 80%>
 Standardním řešením **jsou 2 samostatné datové adresáře**,​ pro každého uživatele jeden. V každém je pak kompletní samostatné nastavení. Standardním řešením **jsou 2 samostatné datové adresáře**,​ pro každého uživatele jeden. V každém je pak kompletní samostatné nastavení.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
user/navody/profily.txt · Last modified: 2014/02/09 00:00 (external edit)