GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:preinstalovani_programu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:navody:preinstalovani_programu [2012/07/07 20:59]
gord [Obnovení]
user:navody:preinstalovani_programu [2015/01/31 00:00] (current)
Line 2: Line 2:
 V případě, že se z nějakého důvodu rozhodnete program GeoGet kompletně smazat a odinstalovat a provést tzv. //čistou// [[user:​navody:​instalace|instalaci]]. Zde se dozvíte co zazálohovat abyste nepřišli o veškerá data. V případě, že se z nějakého důvodu rozhodnete program GeoGet kompletně smazat a odinstalovat a provést tzv. //čistou// [[user:​navody:​instalace|instalaci]]. Zde se dozvíte co zazálohovat abyste nepřišli o veškerá data.
  
-<box round 90% #DEE7EC+<WRAP round tip
-:!: Zdaleka není nutné program celý přeinstalovávat pokaždé, když Vám příjde, že nepracuje jak má. Je to zbytečná práce a ve většině případů půjde jen o nějaké špatné nastavení se kterým Vám někdo rád poradí na [[http://​www.geocaching.cz/​forum/​viewforum.php?​forum_id=20|fóru]]. +Zdaleka není nutné program celý přeinstalovávat pokaždé, když Vám příjde, že nepracuje jak má. Je to zbytečná práce a ve většině případů půjde jen o nějaké špatné nastavení se kterým Vám někdo rád poradí na [[http://​www.geocaching.cz/​forum/​viewforum.php?​forum_id=20|fóru]]. 
-</box>+</WRAP>
  
 ===== Diskuze ===== ===== Diskuze =====
Line 12: Line 12:
 Pro zálohu stačí pouze a jen zazálohovat celý [[user:​slozky#​datovy_adresar|datový adresář]]. Pro zálohu stačí pouze a jen zazálohovat celý [[user:​slozky#​datovy_adresar|datový adresář]].
  
-<box round 90% #DEE7EC+<WRAP round tip
-:?: Zazálohovaní ​provedete třeba zkopírováním této složky na Plochu. +Zazálohování ​provedete třeba zkopírováním této složky na Plochu. 
-</box>+</WRAP>
  
 ===== Obnovení ===== ===== Obnovení =====
-Po provedení [[user:​navody:​instalace|instalace]] programu zjistěte kde se nachází Váš [[user:​slozky#​datovy_adresar|datový adresář]],​ pokud jste provedli standardní instalaci, bude se nacházet ve (skryté) složce //Data aplikací//​. V případě režimu přenosného disku bude tam, kam jse vybrali při instalaci. Nebo prostě spusťte program GeoGet, projděte kroky v úvodním [[user:​menu:​nastroje#​konfiguracni_pomocnik|konfiguračním pomocníkovi]] a dvojklikem na cestu k dat. adresáři ve stavovém řádku programu se Vám tato otevře. V tomto případě nyní raději zavřete program GeoGet, ale dat. adresář nechte otevřený.+Po provedení [[user:​navody:​instalace|instalace]] programu zjistěte kde se nachází Váš [[user:​slozky#​datovy_adresar|datový adresář]],​ pokud jste provedli standardní instalaci, bude se nacházet ve (skryté) složce //Data aplikací//​. V případě režimu přenosného disku bude tam, kam jste vybrali při instalaci. Nebo prostě spusťte program GeoGet, projděte kroky v úvodním [[user:​menu:​nastroje#​konfiguracni_pomocnik|konfiguračním pomocníkovi]] a dvojklikem na cestu k dat. adresáři ve stavovém řádku programu se Vám tato otevře. V tomto případě nyní raději zavřete program GeoGet, ale dat. adresář nechte otevřený.
  
 Pokud nechcete studovat význam jednotlivých [[user:​soubory|souborů]] a [[user:​slozky|složek]] zajímejte se především o zkopírování těchto souborů ze zálohy: Pokud nechcete studovat význam jednotlivých [[user:​soubory|souborů]] a [[user:​slozky|složek]] zajímejte se především o zkopírování těchto souborů ze zálohy:
Line 26: Line 26:
   * soubory s příponou ''​*.ggf''​ které definují všechny Vaše vytvořené filtry které se zobrazují na panelu "​**Filtr:​**"​   * soubory s příponou ''​*.ggf''​ které definují všechny Vaše vytvořené filtry které se zobrazují na panelu "​**Filtr:​**"​
   * složka ''​attach''​ kde se uchovávají přílohy <​del>​a poznámky</​del>​ k jednotlivým keším   * složka ''​attach''​ kde se uchovávají přílohy <​del>​a poznámky</​del>​ k jednotlivým keším
-  * pouzíváte-li [[user:​navody:​mapa_kesi|cache mapu]] tak ze slozky ​''​map''​ si zálohovat soubor ''​lokality.txt''​ ve kterém jsou Vaše referencí body se souřadnicemi+  * používáte-li [[user:​navody:​mapa_kesi|cache mapu]] tak ze složky ​''​map''​ si zálohovat soubor ''​lokality.txt''​ ve kterém jsou Vaše referencí body se souřadnicemi
   * ze složky ''​offline''​ složku ''​CWGList'',​ kde jsou nalezená CWG   * ze složky ''​offline''​ složku ''​CWGList'',​ kde jsou nalezená CWG
-  * projit ​si složku ''​script''​ kde jsou jednotlivé doplňky a z nich si případně zálohovat soubory kde je v názvu ''​*.config.pas''​ nebo s příponou ''​*.ini''​. V nich je nastavení jednotlivých skriptů. např. //​Autostat.ini//,​ //​spoiler.config.pas//,​ //​gpxgarmin.config.pas//​+  * projít ​si složku ''​script''​ kde jsou jednotlivé doplňky a z nich si případně zálohovat soubory kde je v názvu ''​*.config.pas''​ nebo s příponou ''​*.ini''​. V nich je nastavení jednotlivých skriptů. např. //​Autostat.ini//,​ //​spoiler.config.pas//,​ //​gpxgarmin.config.pas//​
   * z datového adresáře, podsložky ''​script\GgStat''​ nebo ''​script\AutoStat\templates''​ soubor ''​Template.cz'',​ ''​GgStatTemplate.cz''​ nebo jak ho mate pojmenovaný,​ ve kterém je definován celý vzhled Vašich statistik.   * z datového adresáře, podsložky ''​script\GgStat''​ nebo ''​script\AutoStat\templates''​ soubor ''​Template.cz'',​ ''​GgStatTemplate.cz''​ nebo jak ho mate pojmenovaný,​ ve kterém je definován celý vzhled Vašich statistik.
  
-<box round 90% #DEE7EC+<WRAP round tip
-:?: zete taky vyuzít ​zálohovací BAT soubory z [[http://​www.s474n.com/​navod-gasp-geoget-all-in-one-statistic-pack/​|GASP]] ​balícku ​od [[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=S474N|S474N]]. Po stáhnutí GASP balícku ​si prekopírovat ​dva BAT soubory ''​!zaloha-cfg''​ a ''​!zaloha-obnovit''​ do datového adresáře GeoGetu a řídit se pokyny. Upozorňuji ale, že tyto BAT soubory tak jak jsou nastavené provedou zálohování jen časti souborů uvedených výše. +žete taky využit ​zálohovací BAT soubory z [[http://​www.s474n.com/​navod-gasp-geoget-all-in-one-statistic-pack/​|GASP]] ​baličku ​od [[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=S474N|S474N]]. Po stáhnutí GASP baličku ​si překopírovat ​dva BAT soubory ''​!zaloha-cfg''​ a ''​!zaloha-obnovit''​ do datového adresáře GeoGetu a řídit se pokyny. Upozorňuji ale, že tyto BAT soubory tak jak jsou nastavené provedou zálohování jen části souborů uvedených výše. 
-</box>+</WRAP>
user/navody/preinstalovani_programu.txt · Last modified: 2015/01/31 00:00 (external edit)