GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:poimapa

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:navody:poimapa [2014/02/09 23:06]
mikrom [POI mapa]
user:navody:poimapa [2014/02/10 00:00] (current)
Line 24: Line 24:
 nejprve musíme mít v GeoGetu [[data|naimportována]] příslušná data. Zobrazíme si data, která chceme exportovat. Data pak vyexportujeme do formátu MP za pomoci exportního makra, které je standardně s Geogetem dodáváno. MP formát (neboli Polish formát) je textový zdrojový kód pro kompilátor map. nejprve musíme mít v GeoGetu [[data|naimportována]] příslušná data. Zobrazíme si data, která chceme exportovat. Data pak vyexportujeme do formátu MP za pomoci exportního makra, které je standardně s Geogetem dodáváno. MP formát (neboli Polish formát) je textový zdrojový kód pro kompilátor map.
  
-:!: Pro úspěšný překlad je nutné, aby vyexportované body nebyly moc daleko od sebe. (V takovém případě nejde vyrobit mapa s požadovanou přesností souřadnic!) Nezapomeňte proto ve filtrech Geogetu odfiltrovat prázdné souřadnice a souřadnice,​ které jsou příliš daleko od požadovaného území. Například pro ČR je vhodné použít filtr na polygon "//​simple CR//".+<WRAP center round important 80%> 
 +Pro úspěšný překlad je nutné, aby vyexportované body nebyly moc daleko od sebe. (V takovém případě nejde vyrobit mapa s požadovanou přesností souřadnic!) Nezapomeňte proto ve filtrech Geogetu odfiltrovat prázdné souřadnice a souřadnice,​ které jsou příliš daleko od požadovaného území. Například pro ČR je vhodné použít filtr na polygon "//​simple CR//". 
 +</​WRAP>​
  
 ==== Překlad mapy ==== ==== Překlad mapy ====
user/navody/poimapa.txt · Last modified: 2014/02/10 00:00 (external edit)