GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:mapa_kesi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:navody:mapa_kesi [2014/12/16 14:11]
mikrom
user:navody:mapa_kesi [2020/04/27 08:46] (current)
gord [Mapa keší]
Line 6: Line 6:
   * data keší z **databáze GeoGetu**   * data keší z **databáze GeoGetu**
   * **mapové podklady** z Google Maps, OpenStreet Maps, mapy.cz, amapy.cz a pro Slovensko freemap.sk   * **mapové podklady** z Google Maps, OpenStreet Maps, mapy.cz, amapy.cz a pro Slovensko freemap.sk
 +
 +<WRAP center round important>​
 +Popis se týká staré verze mapy. GeoGetu 2.9 a vyšší obsahuje GGmapu verze 4.1 nebo vyšší, která je zcela přepracovaná.
 +</​WRAP>​
  
 ===== Diskuze ===== ===== Diskuze =====
user/navody/mapa_kesi.txt · Last modified: 2020/04/27 08:46 by gord