GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:mapa_kesi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Previous revision
user:navody:mapa_kesi [2014/12/16 00:00]
user:navody:mapa_kesi [2020/04/27 08:46] (current)
gord [Mapa keší]
Line 1: Line 1:
 +====== Mapa keší ======
 +{{ : user:​navody:​mapacela.png?​direct&​400|}}
 +Mapa keší je samostatná aplikace dodávaná spolu s GeoGetem. Běží ve vašem výchozím internetovém prohlížeči a pro svoji činnost vyžaduje připojení k internetu. Spustíte ji pomocí tlačítka {{:​user:​navody:​mapa_kesi:​cachemapaico.png|}} na hlavní nástrojové liště GeoGetu nebo z menu **Seznam - Mapa kešek**. ​
  
 +**Mapa čerpá ze dvou zdrojů**:
 +  * data keší z **databáze GeoGetu**
 +  * **mapové podklady** z Google Maps, OpenStreet Maps, mapy.cz, amapy.cz a pro Slovensko freemap.sk
 +
 +<WRAP center round important>​
 +Popis se týká staré verze mapy. GeoGetu 2.9 a vyšší obsahuje GGmapu verze 4.1 nebo vyšší, která je zcela přepracovaná.
 +</​WRAP>​
 +
 +===== Diskuze =====
 +  * Diskuze o mapě keší se nachází na stránkách [[http://​www.geocaching.cz/​forum/​viewthread.php?​forum_id=20&​thread_id=14717|geocaching.cz]].
 +
 +===== K čemu slouží? =====
 +Ve zkratce se dá říct, že k __zobrazování keší z GeoGetu na mapě__.
 +
 +CacheMapu lze použít k následujícím věcem:
 +  * **zobrazení více keší na mapě najednou**, včetně jejich **waypointů**
 +  * **vytváření nebo editace polygonů a tras** pro filtry
 +  * **měření vzdáleností,​ kreslení různých tvarů** pro luštění mysterek
 +  * **příprava a tisk přehledové mapy a seznamu bodů** pro nějakou oblast, včetně základních informací o bodech
 +  * a mnoho dalšího...
 +
 +===== Zprovoznění mapy =====
 +<WRAP important round>
 +Od GeoGetu verze 2.9.0 běží mapa z vlastního webového serveru a tím pádem by měl být konec s problémy při spouštění.
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP alert round>
 +Vzhledem k tomu, že některé prohlížeče kvůli (někdy možná přehnané) bezpečnosti nedovolují v základním nastavení načítat některé soubory za pomoci skriptů, je třeba je nejprve usměrnit a vysvětlit jim, že my ty soubory prostě načítat chceme. 8-)
 +
 +**Nejjednodušším řešením** samozřejmě je ruční definice jiného prohlížeče mapy, typicky IE. Provedete v menu **Nástroje -> Nastavení.**<​sup>​2.5.15</​sup>​ Ale kdybyste přecijen chtěli mít mapu v jiném, jde to, ale trochu složitější cestou.
 +
 +==== Opera ====
 +Pro **Operu** by mělo stačit stisknutí //​CTRL+SHIFT+O//​ při spuštěné mapě. Opera by měla zobrazí chybovou konzoli s nápovědou co je kde potřeba povolit. Po restartu Opery by mělo být vše ok. Nápověda v podstatě poradí následující postup:
 +
 +  - Zadejte ''​opera:​config#​UserPrefs|AllowFileXMLHttpRequest''​ do adresního řádku (píšete tam běžně adresu stránky, kam se chcete podívat)
 +  - Povolení volbu ''​AllowFileXMLHttpRequest'',​ uložte a restartujte Operu
 +
 +==== Chrome ====
 +U Chromu je **potřeba upravit jeho zástupce**. Pokud jich používáte víc, tak si buď musíte pamatovat, který jste upravili, a před spuštěním mapy nejdřív spustit Chrome přes něj, nebo upravte oba/​všechny a máte klid. ;-)
 +  * nejdříve se musíme proklikat k vlastnostem ikony, kterou Chrome spouštíme:​
 +    * pro ikonu na ploše stačí **kliknout pravým myšítkem na ikonu** a vybrat **Vlastnosti**. To samé by mělo fungovat i v případě, že máte Windows XP a ikonu v liště na tzv. Panelu rychlého spuštění
 +    * pokud máte Windows Vista nebo 7 a ikonu Chromu na panelu v liště, je třeba udělat následující:​
 +      * klikněte na ikonu pravým tlačítkem. Rozbalí se vám nabídka
 +      * nabídku si prohlédněte a hledejte ODSPODU PRVNÍ ikonku Chromu i s jeho celým názvem
 +      * na ikonku opět klikněte pravým tlačítkem a vyberte Vlastnosti
 +  * ve vlastnostech ikony se budete pohybovat pouze na **záložce Zástupce**,​ která se vám hned po spuštění zobrazí. Tam najděte položku s názvem **Cíl**
 +  * klikněte do políčka vedle ní a na klávesnici zmáčkněte tlačítko End (bývá blízko Delete). To vás posune **na konec textu**. Jedno, jestli jsou v textu uvozovky, nebo ne, přidávat budete prostě na konec 8-)
 +  * **udělejte mezeru** pomocí mezerníku a za ni **vložte následující** text:  ''​%%--%%allow-file-access-from-files''​. Pozor na to, abyste nepřidali další mezeru - jinak se to bude Windowsům nelíbit a budou po vás házet chybou
 +  * klikněte na tlačítko **Použít**,​ pak OK
 +  * **restartujte** Chrome
 +  ​
 +==== Internet Explorer, Firefox ====
 +Není třeba nic nastavovat, vše by mělo fungovat po prvním spuštění.
 +</​WRAP>​
 +
 +===== Ovládání mapy =====
 +Není to nic neobvyklého - je dost podobné běžnému ovládání map např. na serveru mapy.cz.
 +
 +  * **zobrazení keší pomocí tlačítka {{:​user:​navody:​refresh.png?​direct&​70|}} v pravé části okna - bez toho keše neuvidíte!** Je potřeba po každé změně filtru či jiného nastavení, které souvisí se zobrazením dat na mapě.
 +  * změna polohy tahem myši, případně použitím šipek na kolečku v levém horním rohu
 +  * přiblížení dvojklikem levým tlačítkem
 +  * oddálení dvojklikem pravým tlačítkem
 +
 +<WRAP center round tip 80%>
 +Přiblížení/​oddálení funguje také při použití kolečka myši nebo posuvníku vlevo.
 +</​WRAP>​
 +
 +  * ukázáním na značku keše začnou všechny k ní patřící waypointy na mapě "​hopsat"​ - hned vidíte, co k sobě patří ​
 +  * kliknutím na značku keše se zobrazí bublina s detailem a potom
 +    * kliknutím na název keše se v novém okně zobrazí listing z geocaching.com
 +    * označením a zkopírováním názvu se načte detail keše v GeoGetu (pokud je spuštěn)
 +  * co která ikonka znamená najdete pod tlačítkem **Tools -> Legend**
 +===== Tipy =====
 +==== Tisk mapy ====
 +  - v **Tools -> Resize** si zvolím //rozměr mapy pro tisk// na šířku nebo na výšku
 +  - pomocí tlačítka {{:​user:​navody:​bublina.png?​direct|}} si zapnu generovaní popisků
 +  - najedu mapou nad oblast, kterou chci vytisknout, a zmáčknu **Refresh**
 +  - na mapě se mi nově vygenerují body, a u každého bude číslo (nebo GC kód). A pod mapou bude tabulka. Tam si nacvakám, jaké sloupce chci, a seřadím si tu tabulku podle jakých chci sloupců
 +  - v prohlížeci dám **Tisk**. Pro tisk se všechna ta hejblátka na mapě automaticky schovají a vytiskne se opravdu jen ta mapa a tabulka
 +
 +==== Měření vzdáleností,​ kreslení do mapy ====
 +Všechny následující úkony budou začínat i končit na stejných místech. Začátek bude vždy v pravém horním rohu mapy, kde si vyberete nástroj: {{:​user:​navody:​kresleni.png?​direct|}}
 +  * **packa** pro posunování mapy
 +  * **špičatá bublina** pro nový bod v mapě
 +  * **klikatá čára** pro kreslení čar, tras
 +  * ostatní tři tlačítka pro kreslení tvarů na nich zobrazených (poslední je takový "​mnohoúhelník od ruky")
 +{{ : user:​navody:​drawkomplet.png?​direct&​400|Možnosti kreslení do mapy}}
 +**Končit budete pod tlačítkem Tools**, kde vyberete **záložku Draw**. Tam jsou všechny informace o veškerých nakreslených objektech. Také je zde můžete **smazat**, **upravit** či **zkopírovat** některé **údaje** po kliknutí na tužtičku, či kliknutím na barevný čtvereček **změnit jejich barvu**.
 +
 +  * **__Bod__** prostě nakliknete někam do mapy (kam se vám to hodí). V záložce Draw pak uvidíte jeho souřadnice,​ které lze přes tužtičku snadno upravit. Popelnicí ho smažete
 +  * **__Čáru__** nakreslí asi každý, ukončit ji můžete buď dvojklikem v místě posledního bodu, případně stačí na poslední bod kliknout opětovně pouze jednou. V tu chvíli přestanete malovat. V záložce Draw uvidíte **délku celé čáry**, po kliknutí na ikonu tužky můžete upravit souřadnice nakliknutých bodů
 +    * **Některé body jsou "​zašedlé"​** - tyto body jsou vždy uprostřed přímky mezi naklikanými body. Pokud za ně zatáhnete, přidáte tak do přímky další bod
 +  * **__Čtyřúhelník__** umí něco navíc. V záložce Draw uvidíte nejen jeho **rozměry**,​ ale také **obsah**. Po kliknutí na tužku můžete upravit **souřadnice pravého horního (SV) a levého dolního (JZ) rohu**. V mapě můžete tažením za zašedlé body změnit délku stran
 +  * **__Kruh__** vám po nakreslení ukáže svůj **poloměr a souřadnice středu**. Obě hodnoty můžete změnit kliknutím na ikonu tužky. Tažením za jeho střed můžete kruh přemístit na mapě, tažením za okrajové body změníte jeho velikost
 +  * **__Mnohoúhelník__** může mít tvar podle vašeho uvážení. Na záložce Draw můžete vidět ale pouze jeho **obsah**. Po kliknutí na tužku je možné upravit polohu jeho "​rohů."​ Zašedlé body mají stejnou funkci jako u čáry
 +
 +<WRAP center round tip 80%>
 +Pokud je tedy například řešením nějaké mysterky těžiště trojúhelníku mezi třemi body, je to s pomocí mapy keší otázka max. deseti minut a na metr přesně.
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP center round tip 80%>
 +Pokud se vám zdá okénko pro úpravu souřadnice bodů příliš malé, stačí ho chytit za pravý dolní roh a roztáhnout. Funguje jak na textové pole, tak na celé okno. ;-)
 +</​WRAP>​
 +
 +=== Využití polygonu ===
 +Pokud chcete [[user:​navody:​export|exportovat]] velice specifickou oblast, lze i k tomuto účelu snadno použít mapu keší. V jejím menu **Tools → Draw** si nakreslete libovolný polygon (prostě si obkreslete oblast, kterou chcete). Kliknutím na ikonku s tužtičkou vyvoláte okno s jednotlivými body polygonu, který lze následně kombinací Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+V uložit do textového souboru, který uložíte do složky polygon v [[user:​slozky#​datovy_adresar|datovém adresáři]] geogetu. Více [[http://​www.geocaching.cz/​forum/​viewthread.php?​forum_id=20&​thread_id=15358&​pid=212770#​post_212770|na fóru]].
 +==== Přesun mapy - rychlejší varianta ====
 +Pokud chcete **přesunout mapu o velký kus nebo na určité místo** a nechce se vám u toho tolik tahat myší, mám pro vás rychlý způsob. A ne jeden.
 +  * **__Na aktuální pozici__**, tzn. tam, kde je váš počítač, se lze přesunout snadno a rychle pomocí **Tools -> Locality -> Find my location**. Po kliknutí na tuhle volbu se vás pravděpodobně prohlížeč zeptá, jestli chcete povolit zjištění polohy - dovolte mu to ;-) A voila - mapa vám ukáže, kde jste. Bohužel se občas může stát, že vás tato funkce lokalizuje špatně, to ale není chybou Cachemapy, nýbrž vinu nese váš poskytovatel internetu (párkrát se mi stalo, že jsem byla v Pardubicích,​ ale mapa mi neustále tvrdila, že jsem v Ostravě)
 +  * Další vychytávkou v **Tools -> Locality** se můžete dostat na **bod**, který máte v GeoGetu nastavený jako **domácí** - položka **Home**. Pod ním najdete několik velkých českých měst, kam vás mapa taky bleskurychle přesune :-)
 +  * **__Kamkoliv chcete__** se dostanete, pokud napíšete název obce do políčka vlevo nahoře - funguje stejně, jako třeba mapy.cz. Prostě vás tam přesune, případně vám nejprve nabídne varianty.
 +
 +==== Filtrování keší na mapě ====
 +Provádí se snadno skrze **Tools -> Filter**. Máte hned několik možností:
 +  * **Zapnout/​vypnout** zobrazení //​nalezených,​ vlastních či nenalezených//​ keší
 +  * Zapnout/​vypnout zobrazení //​waypointů keší či pouze finálních waypointů//​ (pokud jsou v GG)
 +  * //Filtrovat dle typu, obtížnosti a terénu keše//.
 +  * **Další možnosti máte při kombinaci s filtrováním v okně GG** ještě před spuštěním mapy.
 +
 +**Po nastavení filtru je třeba použít tlačítko Refresh.**
 +
 +==== Zobrazení popisků, tabulka keší ====
 +Ve výchozím nastavení nevidíte v mapě popisky keší a o jakou keš/​waypoint se jedná, se dozvíte až po najetí na její ikonku. Přímo název keše vám mapa sice nezobrazí (některé příliš dlouhé názvy by se v mapě pěkně motaly), zato vám může ukázat GC kód keše, případně pro potřeby tabulky pro tisk všechny body očísluje a následně vypíše do tabulky pod mapou.
 +{{ :​user:​navody:​cachemapnumbers.png?​direct|}}
 +=== Jak na to? ===
 +  - Nezáleží,​ zda už máte keše na mapě zobrazeny, či nikoliv. Dobré ale je si **nejdříve na mapě zobrazit oblast, kterou chcete**. To vám zajistí, že v tabulce budou uvedeny pouze keše, které právě vidíte na mapě.
 +  - Mezi tlačítkem Refresh a Tools klikněte na {{:​user:​navody:​bublina.png?​direct|}} - tím zapnete popisky v mapě. Pokud chcete **místo pořadových čísel GC kódy**, stačí jít do **Tools -> Settings** a zakliknout políčko "Use GC code in labels (instead of order numbers)"​.
 +  - Klikněte na tlačítko Refresh. Dole pod mapou se vám zobrazí tabulka s kešemi, které jsou na mapě, u keší se ukážou popisky.
 +
 +<WRAP center round tip 80%>
 +Pokud chcete přidat či odebrat některý z nabízených sloupců tabulky, stačí použít tlačítka mezi mapou a tabulkou. Pro srovnání keší v tabulce stačí kliknout na záhlaví některého sloupce.
 +</​WRAP>​
 +
 +==== Další triky ====
 +=== Kontrola kolizí ===
 +{{ :​user:​navody:​cachemapprotect.png?​direct|}}
 +Ať už zakládáte novou keš, či luštíte mysterku, může se vám hodit funkce, která kolem každé keše zvýrazní oblast 161metrů, kde podle pravidel nesmí žádná jiná keš být. Slouží k tomu tlačítko {{:​user:​navody:​protections.png?​direct|}} hned vedle tlačítka pro zobrazení popisků. Následně je třeba ještě použít tlačítko Refresh.
 +
 +
 +
 +=== Street View ===
 +Pokud použijete jako mapový podklad mapy od strejdy Googla, můžete využít i toho, že Cachemapa zvládá jeho Street View. Stačí v levém horním rohu **chytit myší žlutého panáčka** {{:​user:​navody:​streetview.png?​direct|}} a **přetáhnout na požadované místo**. To, jestli daným místem projelo snímací auto Googlu poznáte snadno - objeví se tam modrá čára. Pokud v místě čára není, nemá cenu panáčka používat - stejně byste nic neviděli.
 +
 +**Vypnout** Street View je možné **křížkem** v pravém horním rohu mapy.
 +
 +=== Změna mapy, souřadnice aktuální polohy myši ===
 +Změnit mapu je velmi snadné - v levém orní rohu stačí najet na položku Mapa a vybrat si, kterou mapu chcete. Výběr je opravdu velký.
 +
 +Pokud vás zajímá, jaké souřadnice má místo, kam právě ukazujete myší, stačí se podívat do levého dolního rohu mapy.
 +
 +=== Vypnutí shlukování bodů na mapě ===
 +Při větším oddálení mapy se body na mapě **shlukují do větších žlutých koleček**, kde je vidět počet shluknutých bodů. I to jde velmi dobře eliminovat. Stačí v **Tools -> Settings** změnit číslo u položky ''​Maximum zoom for marker clustering''​. Čísla jsou shodná s číslem zoomu. Pro největší oddálení je použito nejmenší číslo. ​
 +
 +Na obrázku můžete vidět rozdíl před změnou natavení a po něm. Oblast i zoom jsou stejné.
 +
 +{{:​user:​navody:​seshlukem.png?​direct|}} ​ {{:​user:​navody:​bez_shluku.png?​direct|}}
 +
 +<WRAP center round info 80%>
 +Případně můžete vyzkoušet i pluginy pro práci s mapou [[user:​skript:​geokuk|GeoKuk]],​ nebo [[user:​skript:​keskomapa|Keškomapa]]. Dále existuje například plugin pro jednoduché přidání dalších keší do mapy [[user:​skript:​addtocachemap|AddToCachemap]].
 +</​WRAP>​
 +
 +===== Pod pokličkou =====
 +==== Formát souboru data_cachi.txt ====
 +''​50.563|15.910517|GC2EDY8|traditional|UFFO|adrtru|05.12.2010|Small|1.5|1|0|0|0|URL|parez''​
 +^ 50.563^15.910517^GC2EDY8^traditional^UFFO^adrtru^05.12.2010^Small^1.5^1^0^0^0^URL^parez |
 +| 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15 |
 +
 +| 1 - 2 | Souřadnice |
 +|  3 | GC kód, u waypointu GC kód rodiče. |
 +|  4 | Typ bodu. Anglicky (!), zpravidla první slovo z názvu typu. Viz názvy ikonek v podadresářích s ikonkami.\\ U vyluštěných (Ručně přidaný waypoint //Final//) mysterek je typ ''​solved''​. |
 +|  5 | Název bodu (u waypointu tzv. plný název včetně názvu rodiče) |
 +|  6 | Autor |
 +|  7 | Datum nalezení (nikoliv založení...) |
 +|  8 | Velikost schránky |
 +|  9 | Obtížnost terénu |
 +|  10 | Obtížnost hledání |
 +|  11 | **0** = cache, **1** = waypoint |
 +|  12 | Status: **0** = ok, **1** = disabled, **2** = archived, **3** = unknown |
 +|  13 | **1** = moje vlastní cache |
 +|  14 | URL k bodu. Pokud je pole prázdné, mapa si URL vytvoří sama (u GC a WM). Využitelné pro body nesouvisející s geocachingem ani waymarkingem. |
 +|  15 | Hint |