GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:mapa_kesi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:navody:mapa_kesi [2014/08/06 15:59]
mikrom [Chrome]
user:navody:mapa_kesi [2014/12/16 00:00] (current)
Line 21: Line 21:
  
 ===== Zprovoznění mapy ===== ===== Zprovoznění mapy =====
 +<WRAP important round>
 +Od GeoGetu verze 2.9.0 běží mapa z vlastního webového serveru a tím pádem by měl být konec s problémy při spouštění.
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP alert round>
 Vzhledem k tomu, že některé prohlížeče kvůli (někdy možná přehnané) bezpečnosti nedovolují v základním nastavení načítat některé soubory za pomoci skriptů, je třeba je nejprve usměrnit a vysvětlit jim, že my ty soubory prostě načítat chceme. 8-) Vzhledem k tomu, že některé prohlížeče kvůli (někdy možná přehnané) bezpečnosti nedovolují v základním nastavení načítat některé soubory za pomoci skriptů, je třeba je nejprve usměrnit a vysvětlit jim, že my ty soubory prostě načítat chceme. 8-)
  
-**Nejjednodušším řešením** samozřejmě je ruční definice jiného prohlížeče mapy, typicky IE. Provedete v menu **Nástroje -> Nastavení.**<​sup>​2.5.15</​sup>​ Ale kdybyste přecijenom ​chtěli mít mapu v jiném, jde to, ale trochu složitější cestou.+**Nejjednodušším řešením** samozřejmě je ruční definice jiného prohlížeče mapy, typicky IE. Provedete v menu **Nástroje -> Nastavení.**<​sup>​2.5.15</​sup>​ Ale kdybyste přecijen ​chtěli mít mapu v jiném, jde to, ale trochu složitější cestou.
  
 ==== Opera ==== ==== Opera ====
-Pro **Operu** by mělo stačit stisknutí //​CTRL+SHIFT+O//​ při spuštěné mapě. Opera by měla zobrazí chybovou konzoli s napovědou co je kde potřeba povolit. Po restartu Opery by mělo být vše ok. Nápověda v podstatě poradí následující postup:+Pro **Operu** by mělo stačit stisknutí //​CTRL+SHIFT+O//​ při spuštěné mapě. Opera by měla zobrazí chybovou konzoli s nápovědou co je kde potřeba povolit. Po restartu Opery by mělo být vše ok. Nápověda v podstatě poradí následující postup:
  
   - Zadejte ''​opera:​config#​UserPrefs|AllowFileXMLHttpRequest''​ do adresního řádku (píšete tam běžně adresu stránky, kam se chcete podívat)   - Zadejte ''​opera:​config#​UserPrefs|AllowFileXMLHttpRequest''​ do adresního řádku (píšete tam běžně adresu stránky, kam se chcete podívat)
Line 41: Line 46:
   * ve vlastnostech ikony se budete pohybovat pouze na **záložce Zástupce**,​ která se vám hned po spuštění zobrazí. Tam najděte položku s názvem **Cíl**   * ve vlastnostech ikony se budete pohybovat pouze na **záložce Zástupce**,​ která se vám hned po spuštění zobrazí. Tam najděte položku s názvem **Cíl**
   * klikněte do políčka vedle ní a na klávesnici zmáčkněte tlačítko End (bývá blízko Delete). To vás posune **na konec textu**. Jedno, jestli jsou v textu uvozovky, nebo ne, přidávat budete prostě na konec 8-)   * klikněte do políčka vedle ní a na klávesnici zmáčkněte tlačítko End (bývá blízko Delete). To vás posune **na konec textu**. Jedno, jestli jsou v textu uvozovky, nebo ne, přidávat budete prostě na konec 8-)
-  * **udělejte mezeru** pomocí mezerníku a za ni **vložte následující** text:  ''​%%--%%allow-file-access-from-files''​. Pozor na to, abyste nepřidali další mezeru - jinak se to bude Windowsum ​nelíbit a budou po vás házet chybou+  * **udělejte mezeru** pomocí mezerníku a za ni **vložte následující** text:  ''​%%--%%allow-file-access-from-files''​. Pozor na to, abyste nepřidali další mezeru - jinak se to bude Windowsům ​nelíbit a budou po vás házet chybou
   * klikněte na tlačítko **Použít**,​ pak OK   * klikněte na tlačítko **Použít**,​ pak OK
   * **restartujte** Chrome   * **restartujte** Chrome
Line 47: Line 52:
 ==== Internet Explorer, Firefox ==== ==== Internet Explorer, Firefox ====
 Není třeba nic nastavovat, vše by mělo fungovat po prvním spuštění. Není třeba nic nastavovat, vše by mělo fungovat po prvním spuštění.
 +</​WRAP>​
  
 ===== Ovládání mapy ===== ===== Ovládání mapy =====
-Není to nic neobvyklého - je dost podobné běžnému ovládání map např. na servru ​mapy.cz.+Není to nic neobvyklého - je dost podobné běžnému ovládání map např. na serveru ​mapy.cz.
  
   * **zobrazení keší pomocí tlačítka {{:​user:​navody:​refresh.png?​direct&​70|}} v pravé části okna - bez toho keše neuvidíte!** Je potřeba po každé změně filtru či jiného nastavení, které souvisí se zobrazením dat na mapě.   * **zobrazení keší pomocí tlačítka {{:​user:​navody:​refresh.png?​direct&​70|}} v pravé části okna - bez toho keše neuvidíte!** Je potřeba po každé změně filtru či jiného nastavení, které souvisí se zobrazením dat na mapě.
user/navody/mapa_kesi.txt · Last modified: 2014/12/16 00:00 (external edit)