GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:instalacescriptu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:navody:instalacescriptu [2012/06/10 13:19]
gord
user:navody:instalacescriptu [2013/08/03 00:00] (current)
Line 1: Line 1:
-====== Instalace ​scriptů ====== +====== Instalace ​doplňků ====== 
-Napřed si uděláme trochu pořádek v pojmech. ​+Napřed si uděláme trochu pořádek v pojmech ​- jaké druhy doplňků rozeznáváme.
  
-  * [[user:​skript#​pluginy|Plugin]] je připravený balíček se skriptem a všm, co k němu patří, včetně kontroly aktualizace a podobně+  * [[user:​skript#​pluginy|Plugin]] je připravený balíček se skriptem a vším, co k němu patří, včetně kontroly aktualizace a podobně
   * [[user:​skripty|Skript]] je soubor s výkonným kódem   * [[user:​skripty|Skript]] je soubor s výkonným kódem
  
-Zatímco **plugin** se díky instalačnmu balíčku instaluje víceméně sám a na správné místo, při instalaci **skriptu** musí uživatel vynaložit trochu více práce:+Zatímco **plugin** se díky instalačnímu balíčku instaluje víceméně sám a na správné místo, při instalaci **skriptu** musí uživatel vynaložit trochu více práce:
  
   * příslušný skript si ručně stáhnout   * příslušný skript si ručně stáhnout
Line 14: Line 14:
   - restartem GeoGetu   - restartem GeoGetu
   - spustěním skriptu [[user:​skript:​jednoducheskripty#​reload_toolbar|Reload toolbar]]   - spustěním skriptu [[user:​skript:​jednoducheskripty#​reload_toolbar|Reload toolbar]]
-  - poněkud krkolomným postupem: PluginySprávce pluginůToolbar pro hlavní pluginyOK+  - poněkud krkolomným postupem: Pluginy->Správce pluginů->Toolbar pro hlavní pluginy->OK
  
user/navody/instalacescriptu.txt · Last modified: 2013/08/03 00:00 (external edit)