GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:import

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:navody:import [2019/03/22 13:15]
gord [Tabulka možností importu]
user:navody:import [2019/09/11 08:23] (current)
gord [Tabulka možností importu]
Line 51: Line 51:
 ===== Tabulka možností importu ===== ===== Tabulka možností importu =====
 |                      ^  PQ GPX/​XML ​ ^  LOC  ^  TXT Field Notes  ^   ​GC.live Status ​  ​^^^^ ​ GC.API <​sup>​2.10+</​sup> ​ ^^ |                      ^  PQ GPX/​XML ​ ^  LOC  ^  TXT Field Notes  ^   ​GC.live Status ​  ​^^^^ ​ GC.API <​sup>​2.10+</​sup> ​ ^^
-|:::                   ​^:::​^:::​^:::​^ ​  ​Status ​  ​^ ​  lite (Jen základní údaje) ​  ​^ ​  summary ​(Souhrn kešek) <​sup>​2.9.2+</​sup> ​  ​^ ​  full (Plný listing) ​ ^  ​LITE  ​ ​FULL ​+|:::                  ^:::​^:::​^:::​^ ​  ​Status ​  ​^ ​  ​lite ​  ^   ​summary ​  ​^ ​  ​full ​ ^  LITE  ^  FULL ^  
 +|:::                  ^:::​^:::​^:::​^:::​^  ​(Jen základní údaje) ​  ​^ ​  ​(Souhrn kešek) <​sup>​2.9.2+</​sup> ​  ​^ ​  ​(Plný listing) ​ ^:::^:::
 ^ Archivované keše     ​| ​ ano  |       ​| ​          ​| ​          ​| ​ ano        |  ano         ​| ​ ano       ​| ​ ano  |  ano  | ^ Archivované keše     ​| ​ ano  |       ​| ​          ​| ​          ​| ​ ano        |  ano         ​| ​ ano       ​| ​ ano  |  ano  |
 ^ Stav GC              |  ano  |       ​| ​          ​| ​ ano      |  ano        |  ano         ​| ​ ano       ​| ​ ano  |  ano  |  ^ Stav GC              |  ano  |       ​| ​          ​| ​ ano      |  ano        |  ano         ​| ​ ano       ​| ​ ano  |  ano  | 
Line 70: Line 71:
 ^ Logy GC              |  ano  |       ​| ​          ​| ​          ​| ​            ​| ​             |  ano       ​| ​      ​| ​      | ^ Logy GC              |  ano  |       ​| ​          ​| ​          ​| ​            ​| ​             |  ano       ​| ​      ​| ​      |
 ^ Atributy ((uložen v tagu attribute)) |  ano  |     ​| ​          ​| ​         |             ​| ​             |  ano  |    |  ano  | ^ Atributy ((uložen v tagu attribute)) |  ano  |     ​| ​          ​| ​         |             ​| ​             |  ano  |    |  ano  |
-^ Obrázky ((uložen v tagu gcimage - je myšlen přiložený seznam obrázků (např. i spoilery). Není tím myšlen odkaz na obrázek v listingu.)) ​ |        |     ​| ​          ​| ​          ​| ​            ​| ​             | ano          |+^ Obrázky ((uložen v tagu gcimage - je myšlen přiložený seznam obrázků (např. i spoilery). Není tím myšlen odkaz na obrázek v listingu.)) ​ |        |     ​| ​          ​| ​          ​| ​            ​| ​             |  ano  ​| ​ ano  |  ano  ​|
 ^ Uživatelův komentář ​ ((uložen v tagu cachenote)) |        |     ​| ​ ano  |           ​| ​ ano          |  ano          |  ano  |  ano  |  ano  | ^ Uživatelův komentář ​ ((uložen v tagu cachenote)) |        |     ​| ​ ano  |           ​| ​ ano          |  ano          |  ano  |  ano  |  ano  |
 ^ Favoritní body  ((uložen v tagu favorites)) |        |     ​| ​    ​| ​          ​| ​ ano          |  ano          |  ano  |  ano  |  ano  | ^ Favoritní body  ((uložen v tagu favorites)) |        |     ​| ​    ​| ​          ​| ​ ano          |  ano          |  ano  |  ano  |  ano  |
-^ Vaše nálezy ​         | z logu |      |  ano  ((řádky identifikované přes GUID fungují jen pro existující záznamy s GUID)) ​     |           ​| ​             |              | ano           ​|+^ Vaše nálezy ​         | z logu |      |  ano  ((řádky identifikované přes GUID fungují jen pro existující záznamy s GUID)) ​     |           ​| ​             |              |  ano  | | |
 ^ Název waypointu ​     |  ano   ​| ​     |           ​| ​          ​| ​             |  ano             ​| ​ ano          |     ​| ​ ano  | ^ Název waypointu ​     |  ano   ​| ​     |           ​| ​          ​| ​             |  ano             ​| ​ ano          |     ​| ​ ano  |
 ^ Souřadnice waypointu ((waypointy bez souřadnic nejsou cca od dubna 2015 v žádném GPX, tedy ani případný popis, vzorec pro výpočet WP, ...))  |  ano    |      |           ​| ​          ​| ​             |  ano             ​| ​ ano ((jen pro nearchivované)) ​ | ^ Souřadnice waypointu ((waypointy bez souřadnic nejsou cca od dubna 2015 v žádném GPX, tedy ani případný popis, vzorec pro výpočet WP, ...))  |  ano    |      |           ​| ​          ​| ​             |  ano             ​| ​ ano ((jen pro nearchivované)) ​ |
user/navody/import.txt · Last modified: 2019/09/11 08:23 by gord