GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:import

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:navody:import [2019/03/21 20:35]
gord [Tabulka možností importu]
user:navody:import [2019/03/22 13:15] (current)
gord [Tabulka možností importu]
Line 52: Line 52:
 |                      ^  PQ GPX/​XML ​ ^  LOC  ^  TXT Field Notes  ^   ​GC.live Status ​  ​^^^^ ​ GC.API <​sup>​2.10+</​sup> ​ ^^ |                      ^  PQ GPX/​XML ​ ^  LOC  ^  TXT Field Notes  ^   ​GC.live Status ​  ​^^^^ ​ GC.API <​sup>​2.10+</​sup> ​ ^^
 |:::                   ​^:::​^:::​^:::​^ ​  ​Status ​  ​^ ​  lite (Jen základní údaje) ​  ​^ ​  ​summary (Souhrn kešek) <​sup>​2.9.2+</​sup> ​  ​^ ​  full (Plný listing) ​ ^  LITE  ^  FULL ^  |:::                   ​^:::​^:::​^:::​^ ​  ​Status ​  ​^ ​  lite (Jen základní údaje) ​  ​^ ​  ​summary (Souhrn kešek) <​sup>​2.9.2+</​sup> ​  ​^ ​  full (Plný listing) ​ ^  LITE  ^  FULL ^ 
-^ Archivované keše     | ano        ​|           ​| ​          | ano          | ano          | ano          |  +^ Archivované keše     ​| ​ ano        ​|           ​| ​          ​| ​ ano         ano         ​ ano       |  ano  |  ano  ​
-^ Stav GC              | ano        ​|           | ano       ​| ano          | ano          | ano          |  +^ Stav GC              |  ano        ​|           ​| ​ ano       ano         ano         ​ ano       |  ano  |  ano  ​|  
-^ Název GC             | ano    | ano |           | ano       ​| ano          | ano          | ano          +^ Název GC             ​| ​ ano   ano  |           ​| ​ ano       ano         ano         ​ ano       |  ano  |  ano  ​
-^ Souřadnice GC        | ano    | ano |           ​| ​          | ano ((jen pro nearchivované)) | ano ((jen pro nearchivované))| ano ((jen pro nearchivované)) | +^ Souřadnice GC        |  ano   ano  |           ​| ​          ​| ​ ano ((jen pro nearchivované)) ​  ano  ((jen pro nearchivované)) ​  ano  ((jen pro nearchivované)) ​ ​| ​ ano  |  ano  ​
-^ Autor GC             | ano    | ano |           ​| ​          | ano          | ano          | ano          +^ Autor GC             ​| ​ ano   ano  |           ​| ​          ​| ​ ano         ano         ​ ano       |  ano  |  ano  ​
-^ Druh GC              | ano        ​|           | ano       ​| ano          | ano          | ano          +^ Druh GC              |  ano        ​|           ​| ​ ano       ano         ano         ​ ano       |  ano  |  ano  ​
-^ Velikost GC          | ano        ​|           ​| ​          | ano          | ano          | ano          +^ Velikost GC          |  ano        ​|           ​| ​          ​| ​ ano         ano         ​ ano       |  ano  |  ano  ​
-^ Obtížnost GC         | ano        ​|           ​| ​          | ano          | ano          | ano          +^ Obtížnost GC         ​| ​ ano        ​|           ​| ​          ​| ​ ano         ano         ​ ano       |  ano  |  ano  ​
-^ Terén GC             | ano        ​|           ​| ​          | ano          | ano          | ano          +^ Terén GC             ​| ​ ano        ​|           ​| ​          ​| ​ ano         ano         ​ ano       |  ano  |  ano  ​
-^ Datum založení GC    | ano        ​|           ​| ​          | ano          | ano          | ano          +^ Datum založení GC    |  ano        ​|           ​| ​          ​| ​ ano         ano         ​ ano       |  ano  |  ano  | 
-^ GUID GC              | ano        ​|           ​| ​          | ano          | ano          | ano          +^ Datum publikace ​     |       ​| ​      ​| ​          ​| ​          ​| ​            ​| ​             |            |  ano  |  ano  | 
-^ Krátký popis GC      | ano        ​|           ​| ​          ​| ​             | ano          | ano          +^ Datum konání eventu ​ |       ​| ​      ​| ​          ​| ​          ​| ​            ​| ​             |            |  ano  |  ano  ​
-^ Dlouhý popis GC      | ano        ​|           ​| ​          ​| ​             | ano          | ano          +^ GUID GC              |  ano        ​|           ​| ​          ​| ​ ano         ano         ​ ano       |       ​| ​ ano  ​
-^ Hint GC              | ano        ​|           ​| ​          ​| ​             | ano          | ano          +^ Krátký popis GC      |  ano        ​|           ​| ​          ​| ​            ​ ano         ​ ano       |       ​| ​ ano  ​
-^ Logy GC              | ano        ​|           ​| ​          ​| ​             |              | ano          +^ Dlouhý popis GC      |  ano        ​|           ​| ​          ​| ​            ​ ano         ​ ano       |       ​| ​ ano  ​
-^ Atributy ((uložen v tagu attribute)) | ano    |     ​| ​          ​| ​          ​|             ​| ​             | ano          +^ Hint GC              |  ano        ​|           ​| ​          ​| ​            ​ ano         ​ ano       |       ​| ​ ano  ​
-^ Obrázky ((uložen v tagu gcimage - je myšlen přiložený seznam obrázků (např. i spoilery). Není tím myšlen odkaz na obrázek v listingu.)) |        |     ​| ​          ​| ​          ​| ​            ​| ​             | ano          | +^ Logy GC              |  ano        ​|           ​| ​          ​| ​            ​|              |  ano       |       ​| ​      
-^ Uživatelův komentář ​ ((uložen v tagu cachenote)) |        |     | ano |           | ano          | ano          | ano | +^ Atributy ((uložen v tagu attribute)) |  ano  |     ​| ​          ​| ​         |             ​| ​             |  ano  ​| ​   |  ano  ​
-^ Favoritní body  ((uložen v tagu favorites)) |        |     ​| ​    ​| ​          | ano          | ano          | ano | +^ Obrázky ((uložen v tagu gcimage - je myšlen přiložený seznam obrázků (např. i spoilery). Není tím myšlen odkaz na obrázek v listingu.)) ​ |        |     ​| ​          ​| ​          ​| ​            ​| ​             | ano          | 
-^ Vaše nálezy ​         | z logu |      | ano ((řádky identifikované přes GUID fungují jen pro existující záznamy s GUID)) ​     |           ​| ​             |              | ano           | +^ Uživatelův komentář ​ ((uložen v tagu cachenote)) |        |     ​| ​ ano  |           ​| ​ ano          |  ano          |  ano  ​| ​ ano  |  ano  ​
-^ Název waypointu ​     | ano    |      |           ​| ​          ​| ​             | ano             | ano          | +^ Favoritní body  ((uložen v tagu favorites)) |        |     ​| ​    ​| ​          ​| ​ ano          |  ano          |  ano  ​| ​ ano  |  ano  ​
-^ Souřadnice waypointu ((waypointy bez souřadnic nejsou cca od dubna 2015 v žádném GPX, tedy ani případný popis, vzorec pro výpočet WP, ...))  | ano    |      |           ​| ​          ​| ​             | ano             | ano ((jen pro nearchivované)) | +^ Vaše nálezy ​         | z logu |      |  ano  ((řádky identifikované přes GUID fungují jen pro existující záznamy s GUID)) ​     |           ​| ​             |              | ano           | 
-^ Vypočtené (finalové) souřadnice | korigované souřadnice ((viz poznámka u GC.Live)) |    |           ​| ​             |           ​| ​             | ano ((toto je jediný formát, který poskytuje informaci o vypočteném bodu, PQ GPX obsahuje korigované souřadnice bez příznaku, že jde o jiné souřadnice než výchozí. Při načítání dat z GC.Live GeoGet vytvoří nový finalový waypoint, při PQ GPX to udělat nemůže)) | +^ Název waypointu ​     |  ano   ​|      |           ​| ​          ​| ​             |  ano             ​| ​ ano          ​|     ​| ​ ano  ​
-^ LAB cache <​sup>​2.9.8</​sup> ​ | ano ((import zvláštního GPX vygenerovaného z [[https://​labs.geocaching.com|labs.geocaching.com]]. Uživatel vybere event (pravým myšítkem),​ ke kterému LABky patří, pak vybere soubor s nimi a importuje. Geoget pak pro každou LAB vytvoří ID odvozené od mateřského eventu. Tímto způsobem lze přidat postupně i několik souborů ''​*.gpx''​.)) |  |  |       ​| ​             |              |              | +^ Souřadnice waypointu ((waypointy bez souřadnic nejsou cca od dubna 2015 v žádném GPX, tedy ani případný popis, vzorec pro výpočet WP, ...))  |  ano    |      |           ​| ​          ​| ​             |  ano             ​| ​ ano ((jen pro nearchivované)) ​ 
 +^ Vypočtené (finalové) souřadnice | korigované souřadnice ((viz poznámka u GC.Live)) ​ |    |           ​| ​             |           ​| ​             |  ano ((toto je jediný formát, který poskytuje informaci o vypočteném bodu, PQ GPX obsahuje korigované souřadnice bez příznaku, že jde o jiné souřadnice než výchozí. Při načítání dat z GC.Live GeoGet vytvoří nový finalový waypoint, při PQ GPX to udělat nemůže)) ​ ​| ​ ano  |  ano  ​
 +^ LAB cache <​sup>​2.9.8</​sup> ​ |  ano  ((import zvláštního GPX vygenerovaného z [[https://​labs.geocaching.com|labs.geocaching.com]]. Uživatel vybere event (pravým myšítkem),​ ke kterému LABky patří, pak vybere soubor s nimi a importuje. Geoget pak pro každou LAB vytvoří ID odvozené od mateřského eventu. Tímto způsobem lze přidat postupně i několik souborů ''​*.gpx''​.)) ​ |  |  |       ​| ​             |              |              | 
  
user/navody/import.txt · Last modified: 2019/03/22 13:15 by gord