GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:import

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:navody:import [2018/05/01 19:04]
gord [Importovat LAB keší]
user:navody:import [2019/03/22 13:15] (current)
gord [Tabulka možností importu]
Line 10: Line 10:
   * **Stáhnout kešky** Stáhne data přes [[user:​gclive|GC.Live]] rozhraní dle nastavených parametrů a importuje je. Pro BM uživatele existují poměrně [[user:​gclive#​omezeni_pro_uzivatele|striktní omezení]] ze strany Grounspeak.com,​ PM jsou na tom o poznání lépe.   * **Stáhnout kešky** Stáhne data přes [[user:​gclive|GC.Live]] rozhraní dle nastavených parametrů a importuje je. Pro BM uživatele existují poměrně [[user:​gclive#​omezeni_pro_uzivatele|striktní omezení]] ze strany Grounspeak.com,​ PM jsou na tom o poznání lépe.
   * **Stáhnout Vaše nálezy** Stáhne všechny Vaše nálezy pomocí [[user:​gclive|GC.Live]]. Použitelné stejně dobře pro BM jako pro PM členy.   * **Stáhnout Vaše nálezy** Stáhne všechny Vaše nálezy pomocí [[user:​gclive|GC.Live]]. Použitelné stejně dobře pro BM jako pro PM členy.
-  * **Impor Lab keší** (kontextové menu keše) Importuje speciální GPX soubor vytvořený Groundspeakem. V něm obsaženým keším přiřadí GC kód odvozený od mateřského eventu, na kterém bylo kontextové menu vyvoláno.+  * **Import ​Lab keší** (kontextové menu keše) Importuje speciální GPX soubor vytvořený Groundspeakem. V něm obsaženým keším přiřadí GC kód odvozený od mateřského eventu, na kterém bylo kontextové menu vyvoláno.
  
 Importovat keše lze také **pomocí pluginů** jako je např. [[user:​skript:​csvuniimport|CsvUniImport]] nebo [[user:​skript:​geojarry|GeoJarry]]. Více můžete najít [[user:​skript#​importni_skripty|zde]]. Importovat keše lze také **pomocí pluginů** jako je např. [[user:​skript:​csvuniimport|CsvUniImport]] nebo [[user:​skript:​geojarry|GeoJarry]]. Více můžete najít [[user:​skript#​importni_skripty|zde]].
Line 36: Line 36:
 ==== Získání GPX souboru s LAB kešemi ==== ==== Získání GPX souboru s LAB kešemi ====
  
-V listingu eventu, ke kterému LAB keše patří, bývá uveden odkaz na ně. Úpravou tohoto odkazu získáme odkaz na GPX soubor. Například v listingu megaeventu [[https://​www.geocaching.com/​geocache/​GC7H7P0_meme2018|MeMe2018]] jsou 2 odkazy na ě sady LAB keší. Po kliknutí na první z nich se zobrází stránka a v adresním řádku browseru je URL+V listingu eventu, ke kterému LAB keše patří, bývá uveden odkaz na ně. Úpravou tohoto odkazu získáme odkaz na GPX soubor. Například v listingu megaeventu [[https://​www.geocaching.com/​geocache/​GC7H7P0_meme2018|MeMe2018]] jsou 2 odkazy na sady LAB keší. Po kliknutí na první z nich se zobrází stránka a v adresním řádku browseru je URL
  
   https://​labs.geocaching.com/​adventures/​details/​c2ee150d-943f-4f86-90f0-20c762333280 ​   https://​labs.geocaching.com/​adventures/​details/​c2ee150d-943f-4f86-90f0-20c762333280 ​
Line 50: Line 50:
 Protože GPX soubor neobsahuje všechny potřebné údaje, aby mohl být importován standardním způsobem, je potřeba s ním zacházet jinak. Zobrazíme event, ke kterému LAB keše patří, klikneme na něm pravým myšítkem a vybereme položku Import Lab keší. Pak vybereme stažený a uložený GPX soubor (nebo více souborů) a data importujeme. Protože GPX soubor neobsahuje všechny potřebné údaje, aby mohl být importován standardním způsobem, je potřeba s ním zacházet jinak. Zobrazíme event, ke kterému LAB keše patří, klikneme na něm pravým myšítkem a vybereme položku Import Lab keší. Pak vybereme stažený a uložený GPX soubor (nebo více souborů) a data importujeme.
 ===== Tabulka možností importu ===== ===== Tabulka možností importu =====
-|                      ^ PQ GPX/XML ^ LOC ^ TXT Field Notes ^ GC.live Status ^ GC.live lite ^ GC.live ​summary <​sup>​2.9.2+</​sup>​ ^ GC.live ​full ^ +|                      ^  PQ GPX/​XML ​  LOC   TXT Field Notes    ​GC.live Status ​  ​^^^^  ​GC.API <​sup>​2.10+</​sup> ​ ^^ 
-^ Archivované keše     | ano        ​|           ​| ​          | ano          | ano          | ano          |  +|:::                   ​^:::​^:::​^:::​^ ​  ​Status ​  ​^ ​  lite (Jen základní údaje) ​    ​summary ​(Souhrn kešek) ​<​sup>​2.9.2+</​sup> ​  ​  ​full (Plný listing) ​ ^  LITE  ^  FULL ^  
-^ Stav GC              | ano        ​|           | ano       ​| ano          | ano          | ano          |  +^ Archivované keše     ​| ​ ano        ​|           ​| ​          ​| ​ ano         ano         ​ ano       |  ano  |  ano  ​
-^ Název GC             | ano    | ano |           | ano       ​| ano          | ano          | ano          +^ Stav GC              |  ano        ​|           ​| ​ ano       ano         ano         ​ ano       |  ano  |  ano  ​|  
-^ Souřadnice GC        | ano    | ano |           ​| ​          | ano ((jen pro nearchivované)) | ano ((jen pro nearchivované))| ano ((jen pro nearchivované)) | +^ Název GC             ​| ​ ano   ano  |           ​| ​ ano       ano         ano         ​ ano       |  ano  |  ano  ​
-^ Autor GC             | ano    | ano |           ​| ​          | ano          | ano          | ano          +^ Souřadnice GC        |  ano   ano  |           ​| ​          ​| ​ ano ((jen pro nearchivované)) ​  ano  ((jen pro nearchivované)) ​  ano  ((jen pro nearchivované)) ​ ​| ​ ano  |  ano  ​
-^ Druh GC              | ano        ​|           | ano       ​| ano          | ano          | ano          +^ Autor GC             ​| ​ ano   ano  |           ​| ​          ​| ​ ano         ano         ​ ano       |  ano  |  ano  ​
-^ Velikost GC          | ano        ​|           ​| ​          | ano          | ano          | ano          +^ Druh GC              |  ano        ​|           ​| ​ ano       ano         ano         ​ ano       |  ano  |  ano  ​
-^ Obtížnost GC         | ano        ​|           ​| ​          | ano          | ano          | ano          +^ Velikost GC          |  ano        ​|           ​| ​          ​| ​ ano         ano         ​ ano       |  ano  |  ano  ​
-^ Terén GC             | ano        ​|           ​| ​          | ano          | ano          | ano          +^ Obtížnost GC         ​| ​ ano        ​|           ​| ​          ​| ​ ano         ano         ​ ano       |  ano  |  ano  ​
-^ Datum založení GC    | ano        ​|           ​| ​          | ano          | ano          | ano          +^ Terén GC             ​| ​ ano        ​|           ​| ​          ​| ​ ano         ano         ​ ano       |  ano  |  ano  ​
-^ GUID GC              | ano        ​|           ​| ​          | ano          | ano          | ano          +^ Datum založení GC    |  ano        ​|           ​| ​          ​| ​ ano         ano         ​ ano       |  ano  |  ano  | 
-^ Krátký popis GC      | ano        ​|           ​| ​          ​| ​             | ano          | ano          +^ Datum publikace ​     |       ​| ​      ​| ​          ​| ​          ​| ​            ​| ​             |            |  ano  |  ano  | 
-^ Dlouhý popis GC      | ano        ​|           ​| ​          ​| ​             | ano          | ano          +^ Datum konání eventu ​ |       ​| ​      ​| ​          ​| ​          ​| ​            ​| ​             |            |  ano  |  ano  ​
-^ Hint GC              | ano        ​|           ​| ​          ​| ​             | ano          | ano          +^ GUID GC              |  ano        ​|           ​| ​          ​| ​ ano         ano         ​ ano       |       ​| ​ ano  ​
-^ Logy GC              | ano        ​|           ​| ​          ​| ​             |              | ano          +^ Krátký popis GC      |  ano        ​|           ​| ​          ​| ​            ​ ano         ​ ano       |       ​| ​ ano  ​
-^ Atributy ((uložen v tagu attribute)) | ano    |     ​| ​          ​| ​          ​|             ​| ​             | ano          +^ Dlouhý popis GC      |  ano        ​|           ​| ​          ​| ​            ​ ano         ​ ano       |       ​| ​ ano  ​
-^ Obrázky ((uložen v tagu gcimage - je myšlen přiložený seznam obrázků (např. i spoilery). Není tím myšlen odkaz na obrázek v listingu.)) |        |     ​| ​          ​| ​          ​| ​            ​| ​             | ano          | +^ Hint GC              |  ano        ​|           ​| ​          ​| ​            ​ ano         ​ ano       |       ​| ​ ano  ​
-^ Uživatelův komentář ​ ((uložen v tagu cachenote)) |        |     | ano |           | ano          | ano          | ano | +^ Logy GC              |  ano        ​|           ​| ​          ​| ​            ​|              |  ano       |       ​| ​      
-^ Favoritní body  ((uložen v tagu favorites)) |        |     ​| ​    ​| ​          | ano          | ano          | ano | +^ Atributy ((uložen v tagu attribute)) |  ano  |     ​| ​          ​| ​         |             ​| ​             |  ano  ​| ​   |  ano  ​
-^ Vaše nálezy ​         | z logu |      | ano ((řádky identifikované přes GUID fungují jen pro existující záznamy s GUID)) ​     |           ​| ​             |              | ano           | +^ Obrázky ((uložen v tagu gcimage - je myšlen přiložený seznam obrázků (např. i spoilery). Není tím myšlen odkaz na obrázek v listingu.)) ​ |        |     ​| ​          ​| ​          ​| ​            ​| ​             | ano          | 
-^ Název waypointu ​     | ano    |      |           ​| ​          ​| ​             | ano             | ano          | +^ Uživatelův komentář ​ ((uložen v tagu cachenote)) |        |     ​| ​ ano  |           ​| ​ ano          |  ano          |  ano  ​| ​ ano  |  ano  ​
-^ Souřadnice waypointu ((waypointy bez souřadnic nejsou cca od dubna 2015 v žádném GPX, tedy ani případný popis, vzorec pro výpočet WP, ...))  | ano    |      |           ​| ​          ​| ​             | ano             | ano ((jen pro nearchivované)) | +^ Favoritní body  ((uložen v tagu favorites)) |        |     ​| ​    ​| ​          ​| ​ ano          |  ano          |  ano  ​| ​ ano  |  ano  ​
-^ Vypočtené (finalové) souřadnice | korigované souřadnice ((viz poznámka u GC.Live)) |    |           ​| ​             |           ​| ​             | ano ((toto je jediný formát, který poskytuje informaci o vypočteném bodu, PQ GPX obsahuje korigované souřadnice bez příznaku, že jde o jiné souřadnice než výchozí. Při načítání dat z GC.Live GeoGet vytvoří nový finalový waypoint, při PQ GPX to udělat nemůže)) | +^ Vaše nálezy ​         | z logu |      |  ano  ((řádky identifikované přes GUID fungují jen pro existující záznamy s GUID)) ​     |           ​| ​             |              | ano           | 
-^ LAB cache <​sup>​2.9.8</​sup> ​ | ano ((import zvláštního GPX vygenerovaného z [[https://​labs.geocaching.com|labs.geocaching.com]]. Uživatel vybere event (pravým myšítkem),​ ke kterému LABky patří, pak vybere soubor s nimi a importuje. Geoget pak pro každou LAB vytvoří ID odvozené od mateřského eventu. Tímto způsobem lze přidat postupně i několik souborů ''​*.gpx''​.)) |  |  |       ​| ​             |              |              | +^ Název waypointu ​     |  ano   ​|      |           ​| ​          ​| ​             |  ano             ​| ​ ano          ​|     ​| ​ ano  ​
 +^ Souřadnice waypointu ((waypointy bez souřadnic nejsou cca od dubna 2015 v žádném GPX, tedy ani případný popis, vzorec pro výpočet WP, ...))  |  ano    |      |           ​| ​          ​| ​             |  ano             ​| ​ ano ((jen pro nearchivované)) ​ 
 +^ Vypočtené (finalové) souřadnice | korigované souřadnice ((viz poznámka u GC.Live)) ​ |    |           ​| ​             |           ​| ​             |  ano ((toto je jediný formát, který poskytuje informaci o vypočteném bodu, PQ GPX obsahuje korigované souřadnice bez příznaku, že jde o jiné souřadnice než výchozí. Při načítání dat z GC.Live GeoGet vytvoří nový finalový waypoint, při PQ GPX to udělat nemůže)) ​ ​| ​ ano  |  ano  ​
 +^ LAB cache <​sup>​2.9.8</​sup> ​ |  ano  ((import zvláštního GPX vygenerovaného z [[https://​labs.geocaching.com|labs.geocaching.com]]. Uživatel vybere event (pravým myšítkem),​ ke kterému LABky patří, pak vybere soubor s nimi a importuje. Geoget pak pro každou LAB vytvoří ID odvozené od mateřského eventu. Tímto způsobem lze přidat postupně i několik souborů ''​*.gpx''​.)) ​ |  |  |       ​| ​             |              |              | 
  
user/navody/import.1525194288.txt.gz · Last modified: 2018/05/01 19:04 by gord