GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:import

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:navody:import [2018/05/01 19:04]
gord [Importovat LAB keší]
user:navody:import [2018/10/08 12:30] (current)
gord [Získání GPX souboru s LAB kešemi]
Line 36: Line 36:
 ==== Získání GPX souboru s LAB kešemi ==== ==== Získání GPX souboru s LAB kešemi ====
  
-V listingu eventu, ke kterému LAB keše patří, bývá uveden odkaz na ně. Úpravou tohoto odkazu získáme odkaz na GPX soubor. Například v listingu megaeventu [[https://​www.geocaching.com/​geocache/​GC7H7P0_meme2018|MeMe2018]] jsou 2 odkazy na ě sady LAB keší. Po kliknutí na první z nich se zobrází stránka a v adresním řádku browseru je URL+V listingu eventu, ke kterému LAB keše patří, bývá uveden odkaz na ně. Úpravou tohoto odkazu získáme odkaz na GPX soubor. Například v listingu megaeventu [[https://​www.geocaching.com/​geocache/​GC7H7P0_meme2018|MeMe2018]] jsou 2 odkazy na sady LAB keší. Po kliknutí na první z nich se zobrází stránka a v adresním řádku browseru je URL
  
   https://​labs.geocaching.com/​adventures/​details/​c2ee150d-943f-4f86-90f0-20c762333280 ​   https://​labs.geocaching.com/​adventures/​details/​c2ee150d-943f-4f86-90f0-20c762333280 ​
Line 50: Line 50:
 Protože GPX soubor neobsahuje všechny potřebné údaje, aby mohl být importován standardním způsobem, je potřeba s ním zacházet jinak. Zobrazíme event, ke kterému LAB keše patří, klikneme na něm pravým myšítkem a vybereme položku Import Lab keší. Pak vybereme stažený a uložený GPX soubor (nebo více souborů) a data importujeme. Protože GPX soubor neobsahuje všechny potřebné údaje, aby mohl být importován standardním způsobem, je potřeba s ním zacházet jinak. Zobrazíme event, ke kterému LAB keše patří, klikneme na něm pravým myšítkem a vybereme položku Import Lab keší. Pak vybereme stažený a uložený GPX soubor (nebo více souborů) a data importujeme.
 ===== Tabulka možností importu ===== ===== Tabulka možností importu =====
-|                      ^ PQ GPX/XML ^ LOC ^ TXT Field Notes ^ GC.live Status ^ GC.live lite ^ GC.live summary <​sup>​2.9.2+</​sup>​ ^ GC.live full ^+|                      ^ PQ GPX/XML ^ LOC ^ TXT Field Notes ^ GC.live Status ^ GC.live lite (Jen základní údaje) ​^ GC.live summary ​(Souhrn kešek) ​<​sup>​2.9.2+</​sup>​ ^ GC.live full (Plný listing)^
 ^ Archivované keše     | ano    |     ​| ​          ​| ​          | ano          | ano          | ano          |  ^ Archivované keše     | ano    |     ​| ​          ​| ​          | ano          | ano          | ano          | 
 ^ Stav GC              | ano    |     ​| ​          | ano       | ano          | ano          | ano          |  ^ Stav GC              | ano    |     ​| ​          | ano       | ano          | ano          | ano          | 
user/navody/import.1525194288.txt.gz · Last modified: 2018/05/01 19:04 by gord