GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:import

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:navody:import [2018/05/01 19:04]
gord [Importovat LAB keší]
user:navody:import [2018/08/23 09:26] (current)
gord [Tabulka možností importu]
Line 50: Line 50:
 Protože GPX soubor neobsahuje všechny potřebné údaje, aby mohl být importován standardním způsobem, je potřeba s ním zacházet jinak. Zobrazíme event, ke kterému LAB keše patří, klikneme na něm pravým myšítkem a vybereme položku Import Lab keší. Pak vybereme stažený a uložený GPX soubor (nebo více souborů) a data importujeme. Protože GPX soubor neobsahuje všechny potřebné údaje, aby mohl být importován standardním způsobem, je potřeba s ním zacházet jinak. Zobrazíme event, ke kterému LAB keše patří, klikneme na něm pravým myšítkem a vybereme položku Import Lab keší. Pak vybereme stažený a uložený GPX soubor (nebo více souborů) a data importujeme.
 ===== Tabulka možností importu ===== ===== Tabulka možností importu =====
-|                      ^ PQ GPX/XML ^ LOC ^ TXT Field Notes ^ GC.live Status ^ GC.live lite ^ GC.live summary <​sup>​2.9.2+</​sup>​ ^ GC.live full ^+|                      ^ PQ GPX/XML ^ LOC ^ TXT Field Notes ^ GC.live Status ^ GC.live lite (Jen základní údaje) ​^ GC.live summary ​(Souhrn kešek) ​<​sup>​2.9.2+</​sup>​ ^ GC.live full (Plný listing)^
 ^ Archivované keše     | ano    |     ​| ​          ​| ​          | ano          | ano          | ano          |  ^ Archivované keše     | ano    |     ​| ​          ​| ​          | ano          | ano          | ano          | 
 ^ Stav GC              | ano    |     ​| ​          | ano       | ano          | ano          | ano          |  ^ Stav GC              | ano    |     ​| ​          | ano       | ano          | ano          | ano          | 
user/navody/import.1525194288.txt.gz · Last modified: 2018/05/01 19:04 by gord