GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:import

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:navody:import [2018/05/01 19:04]
gord [Získání GPX souboru s LAB kešemi]
user:navody:import [2018/05/01 19:04] (current)
gord [Importovat LAB keší]
Line 23: Line 23:
   * **Field Notes** - TXT soubor se seznamem logů, zpravidla ještě nepublikovaných. Většinou je vytvořen navigací při označení keše jako nalezené, kromě GC kódu keše obsahuje i datum a čas nálezu, typ logu (hlavní odlišnost od výše uvedeného TXT) a váš komentář zadaný do GPS po nálezu (pokud jste nějaký zadali). Při importu do GG dojde k označení keší, které jsou zároveň v souboru i v [[user:​databaze|databázi]] GG, jako [[user:​navody:​nalezy|nalezených]]. Označí se i čas a datum nálezu, do [[user:​navody:​tagy|tagu]] //​fieldnote//​ se přidá i text poznámky (pokud nějaká byla). V případě jiného logu, než //Found it//, se s keší v databázi nic nestane.   * **Field Notes** - TXT soubor se seznamem logů, zpravidla ještě nepublikovaných. Většinou je vytvořen navigací při označení keše jako nalezené, kromě GC kódu keše obsahuje i datum a čas nálezu, typ logu (hlavní odlišnost od výše uvedeného TXT) a váš komentář zadaný do GPS po nálezu (pokud jste nějaký zadali). Při importu do GG dojde k označení keší, které jsou zároveň v souboru i v [[user:​databaze|databázi]] GG, jako [[user:​navody:​nalezy|nalezených]]. Označí se i čas a datum nálezu, do [[user:​navody:​tagy|tagu]] //​fieldnote//​ se přidá i text poznámky (pokud nějaká byla). V případě jiného logu, než //Found it//, se s keší v databázi nic nestane.
  
-===== Importovat ​LAB keší =====+===== Import ​LAB keší =====
 LAB keše nejsou úplně plnohodnotné keše - z několika důvodů: LAB keše nejsou úplně plnohodnotné keše - z několika důvodů:
  
user/navody/import.txt · Last modified: 2018/05/01 19:04 by gord