GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:ggmap

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:navody:ggmap [2020/05/06 10:20]
gord
user:navody:ggmap [2020/05/18 07:33] (current)
gord [Filtrování keší na mapě]
Line 135: Line 135:
 Mapa ve svém základu filtrovat keše neumí, protože autorovým záměrem bylo mít mapu co nejrychlejší a předpokládá,​ že si buďto vyberete do seznamu požadované body a zobrazíte je v mapě nebo že se budete orientovat na mapě se všemi kešemi. Mapa ve svém základu filtrovat keše neumí, protože autorovým záměrem bylo mít mapu co nejrychlejší a předpokládá,​ že si buďto vyberete do seznamu požadované body a zobrazíte je v mapě nebo že se budete orientovat na mapě se všemi kešemi.
  
-Možnosti filtrování mohou doplnit různé pluginy ... FIXME+Možnosti filtrování mohou [[user:​navody:​ggmap-pluginy#​filtrovani_bodu|doplnit různé pluginy]].
  
 ==== Zobrazení popisků, tabulka keší ==== ==== Zobrazení popisků, tabulka keší ====
user/navody/ggmap.txt · Last modified: 2020/05/18 07:33 by gord