GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:ggmap-pluginy

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:navody:ggmap-pluginy [2020/05/18 07:32]
gord [Seznam dostupných pluginů pro GgMapu]
user:navody:ggmap-pluginy [2020/07/31 15:30] (current)
kvkvk
Line 94: Line 94:
 } }
 </​code>​ </​code>​
 +
 +=== Přesouvatelný ovládací prvek ===
 +Pokud má plugin na mapě nějaký ovladací prvek, je vhodné jeho nadřízenému ''​div''​ přidat třídu movable, nejlépe tak, aby vypadal stejně jako ostatní bloky ovládacích prvků, tedy
 +<code javascript>​
 +<div id="​..."​ class="​noprint leaflet-control-layers movable">​
 +...
 +</​div>​
 +</​code>​
 +Pak bude mít jednak jednotný vzhled a zároveň jej bude možné přesouvat po mapě, bude-li nainstalován také plugin [[user:​skript:​movable|Movable]].
  
 ===== Seznam dostupných pluginů pro GgMapu ===== ===== Seznam dostupných pluginů pro GgMapu =====
Line 110: Line 119:
 ==== Knihovny funkcí ==== ==== Knihovny funkcí ====
 {{topic>​ggmap_lib}} {{topic>​ggmap_lib}}
 +
 +==== Zobrazení souborů s jinými typy dat ====
 +{{topic>​ggmap_file}}
  
 ==== Ostatní ==== ==== Ostatní ====
 {{topic>​ggmap_other}} {{topic>​ggmap_other}}
- 
 ==== Seznam souborů ==== ==== Seznam souborů ====
 {{filelist>​ggmap-pluginy:​*.[gzp][ia][ps]&​style=table&​tableheader=1&​tableshowdate=1&​sort=mtime}} {{filelist>​ggmap-pluginy:​*.[gzp][ia][ps]&​style=table&​tableheader=1&​tableshowdate=1&​sort=mtime}}
user/navody/ggmap-pluginy.1589779963.txt.gz · Last modified: 2020/05/18 07:32 by gord