GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:filtry

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:navody:filtry [2014/02/10 20:10]
mikrom [Nastavení filtru]
user:navody:filtry [2014/02/10 00:00] (current)
Line 2: Line 2:
 Filtry jsou základem práce s databází dat v programu a po instalaci je nastavena pouze základní sada. Filtr je vlastne takové okno do databáze, které vybírá jen určenou množinu bodů uložených v databázi. Filtry jsou základem práce s databází dat v programu a po instalaci je nastavena pouze základní sada. Filtr je vlastne takové okno do databáze, které vybírá jen určenou množinu bodů uložených v databázi.
  
-:!: Filtry ovlivňují seznam zobrazených keší a k nim přiřazených bodů (waypointů). Protože je tento seznam využíván pro mapu keší, ale také prakticky pro všechny [[user:​navody:​exporty|exporty]],​ je velmi důležité pochopit práci s filtry, naučit se je vytvářet, upravovat a kombinovat několik různých filtrů dohromady, aby vznikl ten správný seznam. Pro kombinaci vytvořených a uložených filtrů je možné použít pokročilý plugin [[user:​skript:​combine|Combine]].+<WRAP center round important 80%> 
 +Filtry ovlivňují seznam zobrazených keší a k nim přiřazených bodů (waypointů). Protože je tento seznam využíván pro mapu keší, ale také prakticky pro všechny [[user:​navody:​exporty|exporty]],​ je velmi důležité pochopit práci s filtry, naučit se je vytvářet, upravovat a kombinovat několik různých filtrů dohromady, aby vznikl ten správný seznam. Pro kombinaci vytvořených a uložených filtrů je možné použít pokročilý plugin [[user:​skript:​combine|Combine]]. 
 +</​WRAP>​
  
 ===== Nastavení filtru ===== ===== Nastavení filtru =====
user/navody/filtry.txt · Last modified: 2014/02/10 00:00 (external edit)