GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:exporty

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:navody:exporty [2012/07/08 22:51]
gord [Co se exportuje?]
user:navody:exporty [2014/02/10 00:00] (current)
Line 20: Line 20:
 Všechny exportní skripty můžete najít na [[user:​navody:​export|téhle stránce]]. Všechny exportní skripty můžete najít na [[user:​navody:​export|téhle stránce]].
  
-<box round 95#DEE7EC:!: Pokud používáte exportní skript poprvé, přesvědčte se, zda nemá možnosti dalšího nastavení. Více najdete na stránce věnované příslušnému exportnímu skriptu.</​box>+<WRAP center ​round important 80%> 
 +Pokud používáte exportní skript poprvé, přesvědčte se, zda nemá možnosti dalšího nastavení. Více najdete na stránce věnované příslušnému exportnímu skriptu. 
 +</WRAP>
 ===== Jak tedy exportovat? ===== ===== Jak tedy exportovat? =====
   * **připravte si vše potřebné** (keše, nainstalujte exportní skrpit, který potřebujete,​ pokud v GeoGetu není){{ :​user:​navody:​exporty:​export-vyber.png?​direct&​300| Okno pro výběr exportního skriptu}}   * **připravte si vše potřebné** (keše, nainstalujte exportní skrpit, který potřebujete,​ pokud v GeoGetu není){{ :​user:​navody:​exporty:​export-vyber.png?​direct&​300| Okno pro výběr exportního skriptu}}
user/navody/exporty.txt · Last modified: 2014/02/10 00:00 (external edit)