GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:export

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:navody:export [2012/07/08 15:45]
petulinka1 [Export dat]
user:navody:export [2013/06/26 00:00] (current)
Line 5: Line 5:
 **Q:​** ​ Lze v GeoGetu vybrat pouze některé Waypointy a ty následně trvale smazat? Jedná se mi především o PARKOVIŠTĚ,​ je jich hodně a já je nepoužívám a zabírají zbytečně dost místa, hlavně při exportu do GPS přístroje. ​ **Q:​** ​ Lze v GeoGetu vybrat pouze některé Waypointy a ty následně trvale smazat? Jedná se mi především o PARKOVIŠTĚ,​ je jich hodně a já je nepoužívám a zabírají zbytečně dost místa, hlavně při exportu do GPS přístroje. ​
  
-**A:​** ​ Je hloupost je mazat z databáze, protože při jakékmkoliv příštím [[user:​navody:​import|importu]] dat se ti to tam nasype zpět. Není lepší si to pred exportem do GPSky [[user:​navody:​filtry|vyfiltrovat]] bez waypointů, které nepotřebuješ?​+**A:​** ​ Je hloupost je mazat z databáze, protože při jakékmkoliv příštím [[user:​navody:​import|importu]] dat se ti to tam nasype zpět. Není lepší si to pred exportem do GPSky [[user:​navody:​filtry|vyfiltrovat]] bez waypointů, které nepotřebuješ? ​V nastavení filtru na záložce waypointy si zaškrtej, které WP chceše vidět.
  
 ---- ----
user/navody/export.txt · Last modified: 2013/06/26 00:00 (external edit)