GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:efektivne

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:navody:efektivne [2015/12/27 19:58]
gord [Dropbox]
user:navody:efektivne [2015/12/27 00:00] (current)
Line 80: Line 80:
 Ve složce dropboxu se tak vytvoří něco jako zástupce na [[user:​slozky|datový adresář]] v profilu uživatele. Na Windows XP si bude potřeba pomoci utilitou [[http://​technet.microsoft.com/​en-us/​sysinternals/​bb896768.aspx|Junction]]. Ve složce dropboxu se tak vytvoří něco jako zástupce na [[user:​slozky|datový adresář]] v profilu uživatele. Na Windows XP si bude potřeba pomoci utilitou [[http://​technet.microsoft.com/​en-us/​sysinternals/​bb896768.aspx|Junction]].
  
-<WRAP center round important ​80%>+<WRAP center round important>​
 Pozor na to, aby před vypnutím počítače byl DATADIR synchronizován. Pokud nebude databáze úplně synchronizovaná může dojít při dalším spustění Geogetu k jejímu poškození. Pozor na to, aby před vypnutím počítače byl DATADIR synchronizován. Pokud nebude databáze úplně synchronizovaná může dojít při dalším spustění Geogetu k jejímu poškození.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
user/navody/efektivne.txt · Last modified: 2015/12/27 00:00 (external edit)