GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:atributy

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:navody:atributy [2012/03/21 18:30]
wlashack [Grafické znázornění]
user:navody:atributy [2014/02/10 00:00] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Atributy kešek ====== ====== Atributy kešek ======
-Každá geocache má řadu vlastností. Jméno, druh, velikost, obtížnost... Jednou z vlastností jsou atributy. To je taková ta sada černých ikon v listngu ​na webu. Těmito atributy autor keše vyjadřuje vlastnosti keše, jako třeba její dostupnost, vhodnost pro děti, kočárky, psy, atd.+Každá geocache má řadu vlastností. Jméno, druh, velikost, obtížnost... Jednou z vlastností jsou atributy. To je taková ta sada černých ikon v listingu ​na webu. Těmito atributy autor keše vyjadřuje vlastnosti keše, jako třeba její dostupnost, vhodnost pro děti, kočárky, psy, atd.
  
 GeoGet s atributy zachází tak, že je ukládá jako [[user:​navody:​tagy|Tagy]] v kategorii '//​atribute//'​. Díky tomu lze snadno [[user:​navody:​filtry|filtrovat]],​ vypisovat si keše, které obsahují či neobsahují určitý tag, určitou hodnotu určitého tagu, atd. GeoGet s atributy zachází tak, že je ukládá jako [[user:​navody:​tagy|Tagy]] v kategorii '//​atribute//'​. Díky tomu lze snadno [[user:​navody:​filtry|filtrovat]],​ vypisovat si keše, které obsahují či neobsahují určitý tag, určitou hodnotu určitého tagu, atd.
Line 6: Line 6:
 GeoGet umí atributy importovat z HTML listingu a z PQ GPX. Bohužel, Groundspeak standardně atributy v PQ neposílá! GeoGet umí atributy importovat z HTML listingu a z PQ GPX. Bohužel, Groundspeak standardně atributy v PQ neposílá!
  
-<box round 90#DEE7EC+<WRAP center ​round info 80%> 
-:!: **13.10.2009** ​//V posledních několika dnech byly konečně atributy v PQ posílány, nicméně tato vlastnost byla zase vypnuta kvůli potížím s některými programy. Údajně se pracuje na tom, že si uživatel bude moci zvolit, jestli chce PQ s nebo bez atributů.// +**13.10.2009** V posledních několika dnech byly konečně atributy v PQ posílány, nicméně tato vlastnost byla zase vypnuta kvůli potížím s některými programy. Údajně se pracuje na tom, že si uživatel bude moci zvolit, jestli chce PQ s nebo bez atributů. 
-</​box>​ +</WRAP>
- +
-<box round 90% #​DEE7EC>​ +
-:!: **14.1.2010** //S novým designem stránek GC.com GroundSpeak spustil možnost atributů v GPX. Je nutné si toto povolit - [[http://​www.geocaching.com/​account/​ManagePreferences.aspx]] možnost **__GPX 1.0.1__**// +
-</box>+
  
 +<WRAP center round important 80%>
 +**14.1.2010** S novým designem stránek GC.com GroundSpeak spustil možnost atributů v GPX. Je nutné si toto povolit - [[http://​www.geocaching.com/​account/​ManagePreferences.aspx]] možnost **__GPX 1.0.1__**
 +</​WRAP>​
 ===== Atributy na GeoGet 2.2.3 ===== ===== Atributy na GeoGet 2.2.3 =====
 Při zavedení atributů do PQ GPX se ukázalo, že jsou nazývány zcela jinak než jak se atributy nazývají v listingu kešky. Z toho důvodu se v Geogetu od verze 2.2.3 zavedla normalizace atributů. Tedy při importu jsou atributy převáděny na jednotná stručná jména. Ať pak importujete z PQ GPX nebo z HTML, dostanete stejný výsledek. Při zavedení atributů do PQ GPX se ukázalo, že jsou nazývány zcela jinak než jak se atributy nazývají v listingu kešky. Z toho důvodu se v Geogetu od verze 2.2.3 zavedla normalizace atributů. Tedy při importu jsou atributy převáděny na jednotná stručná jména. Ať pak importujete z PQ GPX nebo z HTML, dostanete stejný výsledek.
user/navody/atributy.txt · Last modified: 2014/02/10 00:00 (external edit)