GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:menu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:menu [2013/08/31 14:04]
valicek1 [Databáze] - Zmínka o importu
user:menu [2013/08/31 00:00] (current)
Line 4: Line 4:
 /​*Slavnostně dokončeno pro verzi 2.7.0 dne 16.7.2012 :) */ /​*Slavnostně dokončeno pro verzi 2.7.0 dne 16.7.2012 :) */
 ===== Databáze =====  ===== Databáze ===== 
-Menu [[user:​menu:​databaze|databáze]] nabízí všechny možné operace s [[user:​databaze|databází]]. Vytváření,​ mazání, přepínání,​ kopírování,​ přejmenování ​ či přepínání ​do databází, nebo [[user:​navody:​import|import]] do nich. Lze zde taky nastavit, jakou sadu sloupců či filtr použije GeoGet pro její zobrazení. **V datovém adresáři lze mít několik databází**. Můžete je použít například pro oddělení kešek a waymarků nebo přípravu keší na dovolenou (např celá země).\\+Menu [[user:​menu:​databaze|databáze]] nabízí všechny možné operace s [[user:​databaze|databází]]. Vytváření,​ mazání, přepínání,​ kopírování,​ přejmenování ​ či přepínání databází, nebo [[user:​navody:​import|import]] do nich. Lze zde taky nastavit, jakou sadu sloupců či filtr použije GeoGet pro její zobrazení. **V datovém adresáři lze mít několik databází**. Můžete je použít například pro oddělení kešek a waymarků nebo přípravu keší na dovolenou (např celá země).\\
 [Více zde: [[user:​menu:​databaze|Databáze]]] [Více zde: [[user:​menu:​databaze|Databáze]]]
 ===== Seznam ===== ===== Seznam =====
user/menu.txt · Last modified: 2013/08/31 00:00 (external edit)