GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:menu:nastroje:nastaveni

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:menu:nastroje:nastaveni [2019/04/05 10:45]
gord [Rozšířené]
user:menu:nastroje:nastaveni [2019/06/06 08:11] (current)
gord [Nastavení]
Line 17: Line 17:
     * //​Upozorňovat pomocí tooltipu// - bez této volby by ta první ani neměla smysl. Součinností těchto dvou "​službiček"​ GeoGet se totiž automaticky po každém startu dozvíte, jestli už vyšla nová verze GeoGetu nebo nějakého z [[user:​skript|pluginů]].     * //​Upozorňovat pomocí tooltipu// - bez této volby by ta první ani neměla smysl. Součinností těchto dvou "​službiček"​ GeoGet se totiž automaticky po každém startu dozvíte, jestli už vyšla nová verze GeoGetu nebo nějakého z [[user:​skript|pluginů]].
   * **Nastavení www.geocaching.com**   * **Nastavení www.geocaching.com**
-    * //​Uživatelské jméno// - Váš nick, GeoGet ho použije například při určení, které kešky jsou vaše.+    * //​Uživatelské jméno// - Váš nick, GeoGet ​**ho nepoužívá k přihlašování**,​ ale například při **určení, které kešky jsou vaše**. Můžete uvést více jmen oddělených čárkami.
   * **Prohlížeč webových stránek**   * **Prohlížeč webových stránek**
     * Určete si, v jakém prohlížeči se bude otevírat třeba [[user:​skript:​cachemap|cachemapa]]! Pokud necháte políčko prázdné, bude GeoGet používat vždy prohlížeč,​ který máte v počítači nastavený jako výchozí     * Určete si, v jakém prohlížeči se bude otevírat třeba [[user:​skript:​cachemap|cachemapa]]! Pokud necháte políčko prázdné, bude GeoGet používat vždy prohlížeč,​ který máte v počítači nastavený jako výchozí
user/menu/nastroje/nastaveni.1554453924.txt.gz · Last modified: 2019/04/05 10:45 by gord