GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:menu:nastroje:nastaveni

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:menu:nastroje:nastaveni [2017/03/17 22:44]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
user:menu:nastroje:nastaveni [2019/04/05 10:45] (current)
gord [Rozšířené]
Line 200: Line 200:
 |//​geoget.beep//​|zapíná zvukové upozornění na dokončení některých déle trvajících operací| |//​geoget.beep//​|zapíná zvukové upozornění na dokončení některých déle trvajících operací|
 |//​geoget.cachelimit//​|nastavuje maximální počet řádků v seznamu, pro která se drží data v paměti. Jinak se musí pro data pokaždé sahat do databáze, což je pomalé.| |//​geoget.cachelimit//​|nastavuje maximální počet řádků v seznamu, pro která se drží data v paměti. Jinak se musí pro data pokaždé sahat do databáze, což je pomalé.|
-|//​geoget.dblimit//​|nastavuje velikost databáze (v MB), při které se deaktivují některé z akcí, které buďto velmi výrazně zpomalují práci GG a nejsou přitom nějak extra podstatné, např. výpočet celkového počtu logů a waypointů v databázi vypisované ve stavovém řádku, nebo akce omezující diskový prostor např. **bude potlačeno automatické vytváření záloh**, aby se zabránilo vyčerpání diskového prostoru. Stav vypnutí automatických záloh je ve stavovém řádku indikovén šekou ikonkou štítu - normálně je zelená nebo žlutá v okamžiku, kdy se záloha vytváří|+|//​geoget.dblimit//​|nastavuje velikost databáze (v MB), při které se deaktivují některé z akcí, které buďto velmi výrazně zpomalují práci GG a nejsou přitom nějak extra podstatné, např. výpočet celkového počtu logů a waypointů v databázi vypisované ve stavovém řádku, nebo akce omezující diskový prostor např. **bude potlačeno automatické vytváření záloh**, aby se zabránilo vyčerpání diskového prostoru. Stav vypnutí automatických záloh je ve stavovém řádku indikovén šedou ikonkou štítu - normálně je zelená nebo žlutá v okamžiku, kdy se záloha vytváří|
 |//​geoget.httptimeout//​|nastavuje čas v milisekundách,​ po který Geoget čeká na odezvu (nějakého webového) serveru| |//​geoget.httptimeout//​|nastavuje čas v milisekundách,​ po který Geoget čeká na odezvu (nějakého webového) serveru|
 |//​geoget.debugscript//​|zapíná textový výpis pseudokódu překládaného scriptu (jako výkonné časti pluginu). Informace jsou uloženy do souboru se stejným jménem jako script, ale je doplněna přípona ''​.txt''​. Soubory jsou umístěny v adresáři ''​temp'',​ tedy např. ''​DATADIR\temp\condition.ggv.pas.txt''​| |//​geoget.debugscript//​|zapíná textový výpis pseudokódu překládaného scriptu (jako výkonné časti pluginu). Informace jsou uloženy do souboru se stejným jménem jako script, ale je doplněna přípona ''​.txt''​. Soubory jsou umístěny v adresáři ''​temp'',​ tedy např. ''​DATADIR\temp\condition.ggv.pas.txt''​|
user/menu/nastroje/nastaveni.txt · Last modified: 2019/04/05 10:45 by gord