GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:libovolne_body

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:libovolne_body [2014/02/09 23:13]
mikrom [Geoget a libovolné body]
user:libovolne_body [2014/02/10 00:00] (current)
Line 6: Line 6:
 Import byl proto zcela předělán tak, aby bylo možné importovat téměř cokoliv. Bod přidaného waypointu je nyní identifikován podle obsahu tagu //sym//. Jinak je bod improtován jako "​geocache"​. V uvozovkách je to proto, že to vlastne geocache být nemusí. Může to být třeba Waymark, nebo cokoliv jiného, co splní níže uvedené podmínky. Import byl proto zcela předělán tak, aby bylo možné importovat téměř cokoliv. Bod přidaného waypointu je nyní identifikován podle obsahu tagu //sym//. Jinak je bod improtován jako "​geocache"​. V uvozovkách je to proto, že to vlastne geocache být nemusí. Může to být třeba Waymark, nebo cokoliv jiného, co splní níže uvedené podmínky.
  
-<WRAP center round tip 60%>+<WRAP center round tip 80%>
 Podívejde se na článek [[http://​www.geocaching.cz/​blog/​25/​entry-162-nejen-ke%C5%A1emi-je-geoget-%C5%BEiv/​|Nejen kešemi je GeoGet živ]] na blogu GeoGetu! Podívejde se na článek [[http://​www.geocaching.cz/​blog/​25/​entry-162-nejen-ke%C5%A1emi-je-geoget-%C5%BEiv/​|Nejen kešemi je GeoGet živ]] na blogu GeoGetu!
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
user/libovolne_body.txt · Last modified: 2014/02/10 00:00 (external edit)