GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:gsak

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:gsak [2012/08/22 16:56]
mikrom [Přenos dat do GSAK]
user:gsak [2014/02/10 00:00] (current)
Line 7: Line 7:
 Posléze lze použít makro pro GSAK, které vyexportuje nestandardní data z GSAK. Konkrétně jde o informace z User Notes, User Data, User Data 2, User Data 3, User Data 4 a Corrected Coordinates. Makro je k sehnání u jeho autora http://​archaikum.cz/​gc/​gc_prg_gsak.php,​ jemuž patří velký dík. Posléze lze použít makro pro GSAK, které vyexportuje nestandardní data z GSAK. Konkrétně jde o informace z User Notes, User Data, User Data 2, User Data 3, User Data 4 a Corrected Coordinates. Makro je k sehnání u jeho autora http://​archaikum.cz/​gc/​gc_prg_gsak.php,​ jemuž patří velký dík.
  
-<box round #DEE7EC 95%> +<WRAP center ​round info 80%> 
-:!: Od verze 2.5.16 umí program GeoGet importovat také některá pole z GSAK rozšíření GPX. (Favority, PMO, přiložené obrázky). +Od verze 2.5.16 umí program GeoGet importovat také některá pole z GSAK rozšíření GPX. (Favority, PMO, přiložené obrázky). 
-</box>+</WRAP>
  
 ===== Přenos dat do GSAK ===== ===== Přenos dat do GSAK =====
user/gsak.txt · Last modified: 2014/02/10 00:00 (external edit)