GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:geogetini

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:geogetini [2016/09/30 23:08]
mikrom [[mainform]]
user:geogetini [2016/09/30 00:00] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Popis souboru geoget.ini ====== ====== Popis souboru geoget.ini ======
-V souboru ''​geoget.ini'',​ který se nachází ve [[:​user:​slozky#​datovy_adresar|datovém adresáři]],​ je uloženo mnoho informací o nastavení ​Geogetu ​pro ten konkrétní datový adresář. Pokud s tímto souborem budete manipulovat:​+V souboru ''​geoget.ini'',​ který se nachází ve [[:​user:​slozky#​datovy_adresar|datovém adresáři]],​ je uloženo mnoho informací o nastavení ​GeoGetu ​pro ten konkrétní datový adresář. Pokud s tímto souborem budete manipulovat:​
  
   * buďte velmi obezřetní   * buďte velmi obezřetní
   * udělejte si zálohu souboru   * udělejte si zálohu souboru
-  * změny dělejte jen pokud není program ​Geoget ​spuštěn, jinak se neprojeví+  * změny dělejte jen pokud není program ​GeoGet ​spuštěn, jinak se neprojeví
  
 ===== [mainform] ===== ===== [mainform] =====
user/geogetini.txt · Last modified: 2016/09/30 00:00 (external edit)