GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:databaze

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:databaze [2019/01/21 19:00]
gord [Přístup TAGům]
user:databaze [2019/05/03 21:07] (current)
mikrom
Line 11: Line 11:
   * některý z pluginů [[user:​skript:​geojarry|GeoJarry]] (jen SELECT, nejlépe vracející ID), [[user:​skript:​smartfilter|SmartFilter]] (jen SELECT, nejlépe vracející ID), [[user:​skript:​combine|Combine]],​ modul [[user:​skript:​stator:​modules:​stator-customtables|SQLTable]] generátoru statistik [[user:​skript:​stator|Stator]]   * některý z pluginů [[user:​skript:​geojarry|GeoJarry]] (jen SELECT, nejlépe vracející ID), [[user:​skript:​smartfilter|SmartFilter]] (jen SELECT, nejlépe vracející ID), [[user:​skript:​combine|Combine]],​ modul [[user:​skript:​stator:​modules:​stator-customtables|SQLTable]] generátoru statistik [[user:​skript:​stator|Stator]]
   * pokud používáte prohlížeč Mozilla Firefox, tak lze doporučit doplněk [[https://​addons.mozilla.org/​en-US/​firefox/​addon/​sqlite-manager/​|SQLite Manager]]   * pokud používáte prohlížeč Mozilla Firefox, tak lze doporučit doplněk [[https://​addons.mozilla.org/​en-US/​firefox/​addon/​sqlite-manager/​|SQLite Manager]]
-  * použití některé aplikace pro správu SQL databází. Mezi opravdu jednoduché patří [[http://​www.singular.gr/​sqlite/​|Sqlite3Explorer]] a [[http://​sqlitebrowser.sourceforge.net/|SQLite Database Browser]]. Pro sofistikovanější práci lze použít např. [[http://​www.sqliteexpert.com/​download.html|SQLite Expert Personal]], [[http://​www.yunqa.de/​delphi/​doku.php/​products/​sqlitespy/​index|SQLiteSpy]],​ [[http://​sqliteadmin.orbmu2k.de/​|SQLite Administrator]] nebo [[http://​sqlitestudio.pl/​|SQLiteStudio]] (k němu napsal [[http://​www.geocaching.cz/​blog/​53/​entry-458-sqlgg02-geocachingov%C3%BD-den%C3%ADk/​|blogový příspěvek]] Tarmara). Dokonce existuje i nějaký doplněk pro TotalCommander/​UnrealCommander [[http://​totalcmd.net/​plugring/​sqliteviewer.html|SQLite Viewer]].+  * použití některé aplikace pro správu SQL databází. Mezi opravdu jednoduché patří [[http://​www.singular.gr/​sqlite/​|Sqlite3Explorer]] a [[https://​sqlitebrowser.org/|SQLite Database Browser]]. Pro sofistikovanější práci lze použít např. [[http://​www.sqliteexpert.com/​download.html|SQLite Expert Personal]], [[http://​www.yunqa.de/​delphi/​doku.php/​products/​sqlitespy/​index|SQLiteSpy]],​ [[http://​sqliteadmin.orbmu2k.de/​|SQLite Administrator]] nebo [[http://​sqlitestudio.pl/​|SQLiteStudio]] (k němu napsal [[http://​www.geocaching.cz/​blog/​53/​entry-458-sqlgg02-geocachingov%C3%BD-den%C3%ADk/​|blogový příspěvek]] Tarmara). Dokonce existuje i nějaký doplněk pro TotalCommander/​UnrealCommander [[http://​totalcmd.net/​plugring/​sqliteviewer.html|SQLite Viewer]].
  
 <WRAP round info> <WRAP round info>
user/databaze.txt · Last modified: 2019/05/03 21:07 by mikrom