GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:databaze

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:databaze [2019/01/21 18:59]
gord [Přístup TAGům]
user:databaze [2019/01/21 19:00] (current)
gord [Přístup TAGům]
Line 216: Line 216:
 </​code>​ </​code>​
  
-bohužel nedává očekávaný výsledek. Jak bylo řečeno výše, výsledkem bude pouze výpis ukazatelů na texty kategorie a hodnoty tagu, nikoli vlastní texty. Navíc bude výpis obsahovat všechy tagy všech kategorií, které jsou keši přiřazeny. Abychom se dostali k textům je potřeba spojit ''​id'',​ ''​ptrkat''​ a ''​ptrvalue''​ a vypsat ''​value''​ z tabulky **geotagvalue**.+bohužel nedává očekávaný výsledek. Jak bylo řečeno výše, výsledkem bude pouze výpis ukazatelů na texty kategorie a hodnoty tagu, nikoli vlastní texty. Navíc bude výpis obsahovat všechy tagy všech kategorií, které jsou keši přiřazeny. 
 + 
 +Abychom se dostali k textům ​a mohli podle nich případně i vybírat, ​je potřeba spojit ''​id'',​ ''​ptrkat''​ a ''​ptrvalue''​ a vypsat ''​value''​ z tabulky **geotagvalue**.
  
 <code SQL> <code SQL>
user/databaze.txt · Last modified: 2019/01/21 19:00 by gord