GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:barvy_a_symboly

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:barvy_a_symboly [2018/01/12 07:26]
gord [Ve sloupci Status]
user:barvy_a_symboly [2018/07/29 19:29] (current)
gord [Ve sloupci Status]
Line 47: Line 47:
 |  {{:​user:​disable.png?​direct|-}} ​ | keš je ve stavu **Disabled** (Mimo provoz) | |  {{:​user:​disable.png?​direct|-}} ​ | keš je ve stavu **Disabled** (Mimo provoz) |
 |  {{:​user:​archiv.png?​direct|#​}} ​ | keš je ve stavu **Archived** (Archivovaná)| |  {{:​user:​archiv.png?​direct|#​}} ​ | keš je ve stavu **Archived** (Archivovaná)|
-|  {{:​user:​poznamka.png?​direct|.}} ​ | keš (nebo waypoint) ​obsahuje **poznámku** |+|  {{:​user:​poznamka.png?​direct|.}} ​ | keš obsahuje **poznámku** |
 |  {{:​user:​listing.png?​direct|o}} ​ | ke keši je stažen **listing**.\\ Pokud ikona není zobrazena, listing není k dispozici (nebyl importován např. proto, že se jedná o keš Premium Member Only a uživatel je Basic Member) | |  {{:​user:​listing.png?​direct|o}} ​ | ke keši je stažen **listing**.\\ Pokud ikona není zobrazena, listing není k dispozici (nebyl importován např. proto, že se jedná o keš Premium Member Only a uživatel je Basic Member) |
 |  {{:​user:​listing_s_poznamkou.png?​direct| }}  | keš obsahuje listing i poznámku| |  {{:​user:​listing_s_poznamkou.png?​direct| }}  | keš obsahuje listing i poznámku|
user/barvy_a_symboly.txt · Last modified: 2018/07/29 19:29 by gord