GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


translation

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
translation [2012/01/08 10:56]
gord
translation [2012/01/08 00:00] (current)
Line 14: Line 14:
 Toho lze dosáhnout několika způsoby: Toho lze dosáhnout několika způsoby:
   * v konfiguraci Geogetu nasavte jazyk, jaký chcete.   * v konfiguraci Geogetu nasavte jazyk, jaký chcete.
-  * můžete spustit Geoget s parametrem **-l=cs** (kdy místo **cs** dejte příslušný kód jazyka.) Toto nastavení má vždy přednost před jazykem nastaveným v konfiguraci Geogetu!+  * můžete spustit Geoget s parametrem **-l=cs** (kdy místo **cs** dejte [[http://​www.loc.gov/​standards/​iso639-2/​php/​code_list.php| ​příslušný kód jazyka]].) Toto nastavení má vždy přednost před jazykem nastaveným v konfiguraci Geogetu!
  
 ===== Jak lokalizace funguje ===== ===== Jak lokalizace funguje =====
 V instalační složce se nalézá podsložka //locale//. V ní jsou další podsložky nazvané podle [[http://​www.loc.gov/​standards/​iso639-2/​php/​code_list.php|ISO 639-1 kódu]] jednotlivých jazyků, ve kterých se skrývá překlad pro konkrétní jazyk. Překlady se skrývají v podsložce //​LC_MESSAGES//,​ kde je hromádka ***.PO** a ***.MO** souborů. V instalační složce se nalézá podsložka //locale//. V ní jsou další podsložky nazvané podle [[http://​www.loc.gov/​standards/​iso639-2/​php/​code_list.php|ISO 639-1 kódu]] jednotlivých jazyků, ve kterých se skrývá překlad pro konkrétní jazyk. Překlady se skrývají v podsložce //​LC_MESSAGES//,​ kde je hromádka ***.PO** a ***.MO** souborů.
  
-**PO** soubory jsou textové zdrojové kódy překladu. A **MO** soubor je binární soubor s překladem, se kterým program pracuje. Pro editaci a následný překlad do binární formy je vhodné využít nějaký k tomu určený program, který ​osnadní ​práci. Doporučuji [[http://​poedit.sf.net/​|PoEdit]].+**PO** soubory jsou textové zdrojové kódy překladu. A **MO** soubor je binární soubor s překladem, se kterým program pracuje. Pro editaci a následný překlad do binární formy je vhodné využít nějaký k tomu určený program, který ​usnadní ​práci. Doporučuji [[http://​poedit.sf.net/​|PoEdit]].
  
 Pokud Geoget nenajde příslušné **MO** soubory, lokalizace se neuplatní a Geoget pobeží v základním anglickém jazyce. Pokud se soubor s překlady nalezne, ale požadovaná fráze k přeložení v něm není, zůstane tato fráze nepřeložena. Pokud Geoget nenajde příslušné **MO** soubory, lokalizace se neuplatní a Geoget pobeží v základním anglickém jazyce. Pokud se soubor s překlady nalezne, ale požadovaná fráze k přeložení v něm není, zůstane tato fráze nepřeložena.
  
 ===== Jak překládat ===== ===== Jak překládat =====
-Pokud chcete pomoci s překladem, je potřeba se nejdříve domluvit. Je nešťastné,​ pokud na jednom jazyce pracuje více lidí najednou, jsou pak problémy se slučovaním výsledku jejich práce a musí se pak řešit konflikty, ​třeba  ​když každý přeložil jednu věc jinak, atd.+Pokud chcete pomoci s překladem, je potřeba se nejdříve domluvit. Je nešťastné,​ pokud na jednom jazyce pracuje více lidí najednou, jsou pak problémy se slučovaním výsledku jejich práce a musí se pak řešit konflikty, kdy každý přeložil jednu věc jinak, atd.
  
 Proto by měl mít každý podporovaný jazyk svého koordinátora,​ který se o vše postará a bude mi předávat aktualizované PO soubory s překladem. Proto by měl mít každý podporovaný jazyk svého koordinátora,​ který se o vše postará a bude mi předávat aktualizované PO soubory s překladem.
translation.txt · Last modified: 2012/01/08 00:00 (external edit)