GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


tag:geospy

TAG: geospy

PageDateDescriptionTags
GSLocator 2019/08/25 23:39 GSLocator GSLocator slouží k vytvoření TAGu - “GSLocator”, který obsahuje ze souřadnic vygenerovaný lokátor (Maidenhead Locator System) pro GeoSpy objekt. Urč… , , , , , ,