GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2017/09/19 12:17]
geby
start [2019/06/07 12:12] (current)
geby
Line 3: Line 3:
 ====== O Geogetu ====== ====== O Geogetu ======
 {{ ggpreview.png|Geoget}} {{ ggpreview.png|Geoget}}
-Geoget je aplikace pro Windows na provozování osobních databází geografických bodů, s primárním zaměřením na [[http://​www.geocaching.com|Geocaching]],​ včetně online propojení s [[http://www.geocaching.com/​live|Geocaching ​Live]]. Lze v něm ale spravovat i body z [[http://​www.opencaching.com|Opencaching]],​ nebo [[user:​libovolne_body|libovolné vlastní databáze bodů]], jako třeba prodejní místa turistických suvenýrů, databáze historického vojenského opevnění, atd. V databázích lze vyhledávat,​ data lze editovat, z databází je možné filtrovat skupiny bodů a následně je exportovat do dalších programů či zařízení,​ jako jsou GPS či PDA. Možnosti programu lze libovolně rozšiřovat pomocí systému uživatelských skriptů.+Geoget je aplikace pro Windows na provozování osobních databází geografických bodů, s primárním zaměřením na [[http://​www.geocaching.com|Geocaching]],​ včetně online propojení s [[https://apidevelopers.geocaching.com/​|Geocaching ​API]]. Lze v něm ale spravovat i [[user:​libovolne_body|libovolné vlastní databáze bodů]], jako třeba prodejní místa turistických suvenýrů, databáze historického vojenského opevnění, atd. V databázích lze vyhledávat,​ data lze editovat, z databází je možné filtrovat skupiny bodů a následně je exportovat do dalších programů či zařízení,​ jako jsou GPS či PDA. Možnosti programu lze libovolně rozšiřovat pomocí systému uživatelských skriptů.
  
 [[:​geoget|Chci vědět více...]] [[:​geoget|Chci vědět více...]]
Line 9: Line 9:
 ====== About Geoget ====== ====== About Geoget ======
 {{ ggpreview.png|Geoget}} {{ ggpreview.png|Geoget}}
-Geoget is a Windows application to operate your own databases of geographic points, with primary focus on the [[http://​www.geocaching.com|Geocaching]],​ including online links to [[http://www.geocaching.com/​live|Geocaching ​Live]]. Can be used also with points of [[http://​www.opencaching.com|Opencaching]],​ or any custom database items, such as selling points of tourist souvenirs, database of historical military fortifications,​ etc. The database can be searched, points can be edited, group of points can be filtered from the database and then exported them to other programs or devices such as GPS or PDA. Program features can be expanded with system of user scripts.+Geoget is a Windows application to operate your own databases of geographic points, with primary focus on the [[http://​www.geocaching.com|Geocaching]],​ including online links to [[https://apidevelopers.geocaching.com/​|Geocaching ​API]]. Can be used also with custom database items, such as selling points of tourist souvenirs, database of historical military fortifications,​ etc. The database can be searched, points can be edited, group of points can be filtered from the database and then exported them to other programs or devices such as GPS or PDA. Program features can be expanded with system of user scripts.
  
 [[:​geoget|Learn more...]] [[:​geoget|Learn more...]]
Line 34: Line 34:
 <if lang=cs> <if lang=cs>
 ====== Novinky ​ ====== ====== Novinky ​ ======
 +  * **7.6.2019** Už nepoužíváme na webu Flash.
 +  * **1.6.2019** Školení v Praze: [[https://​coord.info/​GC87D01|GC87D01]]
   * **19.9.2017** Školení v Praze: [[https://​coord.info/​GC7CABY|GC7CABY]]   * **19.9.2017** Školení v Praze: [[https://​coord.info/​GC7CABY|GC7CABY]]
   * **7.9.2017** Budou školící eventy: [[https://​coord.info/​GC7C1W1|GC7C1W1]] a [[https://​coord.info/​GC7C1W3|GC7C1W3]]   * **7.9.2017** Budou školící eventy: [[https://​coord.info/​GC7C1W1|GC7C1W1]] a [[https://​coord.info/​GC7C1W3|GC7C1W3]]
start.1505816234.txt.gz · Last modified: 2017/09/19 12:17 by geby