GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2012/03/13 22:25]
geby
start [2019/06/07 12:12] (current)
geby
Line 1: Line 1:
 +~~NOTOC~~
 <if lang=cs> <if lang=cs>
 ====== O Geogetu ====== ====== O Geogetu ======
 {{ ggpreview.png|Geoget}} {{ ggpreview.png|Geoget}}
-Geoget je aplikace pro Windows na provozování osobních databází geografických bodů, s primárním zaměřením na [[http://​www.geocaching.com|Geocaching]],​ včetně online propojení s [[http://www.geocaching.com/​live|Geocaching ​Live]]. Lze v něm ale spravovat i body z [[http://​www.opencaching.com|Opencaching]],​ nebo libovolné vlastní databáze bodů, jako třeba prodejní místa turistických suvenýrů, databáze historického vojenského opevnění, atd. V databázích lze vyhledávat,​ data lze editovat, z databází je možné filtrovat skupiny bodů a následně je exportovat do dalších programů či zařízení,​ jako jsou GPS či PDA. Možnosti programu lze libovolně rozšiřovat pomocí systému uživatelských skriptů.+Geoget je aplikace pro Windows na provozování osobních databází geografických bodů, s primárním zaměřením na [[http://​www.geocaching.com|Geocaching]],​ včetně online propojení s [[https://apidevelopers.geocaching.com/​|Geocaching ​API]]. Lze v něm ale spravovat i [[user:libovolne_body|libovolné vlastní databáze bodů]], jako třeba prodejní místa turistických suvenýrů, databáze historického vojenského opevnění, atd. V databázích lze vyhledávat,​ data lze editovat, z databází je možné filtrovat skupiny bodů a následně je exportovat do dalších programů či zařízení,​ jako jsou GPS či PDA. Možnosti programu lze libovolně rozšiřovat pomocí systému uživatelských skriptů.
  
 [[:​geoget|Chci vědět více...]] [[:​geoget|Chci vědět více...]]
Line 8: Line 9:
 ====== About Geoget ====== ====== About Geoget ======
 {{ ggpreview.png|Geoget}} {{ ggpreview.png|Geoget}}
-Geoget is a Windows application to operate your own databases of geographic points, with primary focus on the [[http://​www.geocaching.com|Geocaching]],​ including online links to [[http://www.geocaching.com/​live|Geocaching ​Live]]. Can be used also with points of [[http://​www.opencaching.com|Opencaching]],​ or any custom database items, such as selling points of tourist souvenirs, database of historical military fortifications,​ etc. The database can be searched, points can be edited, group of points can be filtered from the database and then exported them to other programs or devices such as GPS or PDA. Program features can be expanded with system of user scripts.+Geoget is a Windows application to operate your own databases of geographic points, with primary focus on the [[http://​www.geocaching.com|Geocaching]],​ including online links to [[https://apidevelopers.geocaching.com/​|Geocaching ​API]]. Can be used also with custom database items, such as selling points of tourist souvenirs, database of historical military fortifications,​ etc. The database can be searched, points can be edited, group of points can be filtered from the database and then exported them to other programs or devices such as GPS or PDA. Program features can be expanded with system of user scripts.
  
 [[:​geoget|Learn more...]] [[:​geoget|Learn more...]]
Line 14: Line 15:
 :!: Even though Geoget application itself is in English language (You can add any other localization too!), this webpage is mostly in Czech language. It is because I have no time to maintain the English web version. Sorry! However I consider english web as important part of Geoget project and I try to improve situation. Please, be patient. :!: Even though Geoget application itself is in English language (You can add any other localization too!), this webpage is mostly in Czech language. It is because I have no time to maintain the English web version. Sorry! However I consider english web as important part of Geoget project and I try to improve situation. Please, be patient.
  
-**You can try use Google Translator on the left side. The results are sometimes funny but will serve the purpose.** ;-) +**You can try use Google Translator on the left side of this page. The results are sometimes funny but will serve the purpose.** ;-)
- +
-[[http://​translate.google.com/​translate?​client=tmpg&​hl=en&​u=http%3A%2F%2Fgeoget.ararat.cz%2Fdoku.php%2Fstart|Continue here with  translator enabled...]] +
 </if> </if>
  
 <if lang=cs> <if lang=cs>
 ====== Aktuální verze ====== ====== Aktuální verze ======
-<box round 95% #DEE7EC>+<WRAP round download>
 {{filelist>:​download:​geogetsetup*.exe&​style=table&​tableheader=1&​tableshowdate=1&​sort=mtime}} {{filelist>:​download:​geogetsetup*.exe&​style=table&​tableheader=1&​tableshowdate=1&​sort=mtime}}
-</box+</WRAP
-[[download|Další věci na stažení...]]+[[download|Další věci (doplňky, mobilní klienti, atd.) na stažení...]]
 <​else>​ <​else>​
 ====== Current version ====== ====== Current version ======
-<box round 95% #DEE7EC>+<WRAP round download>
 {{filelist>:​download:​geogetsetup*.exe&​style=table&​tableheader=1&​tableshowdate=1&​sort=mtime}} {{filelist>:​download:​geogetsetup*.exe&​style=table&​tableheader=1&​tableshowdate=1&​sort=mtime}}
-</box+</WRAP
-[[download|More stuff for download...]] +[[download|More stuff (addons, mobile clients, etc.) for download...]]
-</​if>​ +
- +
-<if lang=cs>​ +
-====== Průzkum ====== +
-{{page>​poll#​aktuální anketa&​firstseconly&​nofooter&​noeditbtn&​noheader}} +
-[[:​poll|Starší ankety...]]+
 </if> </if>
  
 <if lang=cs> <if lang=cs>
 ====== Novinky ​ ====== ====== Novinky ​ ======
-  * **7.3.2011** Vydána [[:​download|verze 2.6.4]] +  * **7.6.2019** Už nepoužíváme na webu Flash
-  * **21.1.2012** Vydána ​[[:download|verze 2.6.3]] +  * **1.6.2019** Školení v Praze: ​[[https://​coord.info/​GC87D01|GC87D01]] 
-  * **8.11.2011** Vydána ​[[:download|verze 2.6.2]] +  * **19.9.2017** Školení v Praze: ​[[https://​coord.info/​GC7CABY|GC7CABY]] 
-  * **7.10.2011** Vydána ​[[:download|verze 2.6.1]] +  * **7.9.2017** Budou školící eventy: ​[[https://​coord.info/​GC7C1W1|GC7C1W1]] a [[https://​coord.info/​GC7C1W3|GC7C1W3]] 
-  * **30.9.2011** Vydána [[:​download|verze 2.6.0]]+  * **18.7.2017** Nová doména geoget.cz 
 +  * **10.11.2013** Vydána [[:​download|verze 2.8.0 Unicode]]
   * **13.6.2010** Vydána nová betaverze MapSource Manageru [[:​msm|verze 2.1.0]]   * **13.6.2010** Vydána nová betaverze MapSource Manageru [[:​msm|verze 2.1.0]]
 <​else>​ <​else>​
 ====== News  ====== ====== News  ======
-  * **2011-03-07** Released [[:​download|version 2.6.4]] +  * **2017-07-18** New domain geoget.cz 
-  * **2012-01-21** Released [[:​download|version 2.6.3]] +  * **2013-11-10** Released [[:​download|version 2.8.0 Unicode]] 
-  * **2011-11-08** Released [[:​download|version 2.6.2]] +  * **2013-07-23** New web design
-  * **2011-10-07** Released [[:​download|version 2.6.1]] +
-  * **2011-09-30** Released [[:​download|version 2.6.0]]+
   * **2010-06-13** Released new betaversion of MapSource Manager [[:​msm|verze 2.1.0]]   * **2010-06-13** Released new betaversion of MapSource Manager [[:​msm|verze 2.1.0]]
-</if> 
- 
-<if lang=cs> 
-====== Novinky na diskuzních fórech ====== 
-[[http://​www.geocaching.cz/​forum/​viewforum.php?​forum_id=20|Diskuzní fórum Geogetu:]] 
- 
-{{rss>​http://​www.geocaching.cz/​feeds/​rss.php?​q=rss&​fid[]=20&​limit=10 10 author date 15m }} 
 </if> </if>
  
start.1331673924.txt.gz · Last modified: 2012/03/13 00:00 (external edit)