GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


gg2_changelog

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
gg2_changelog [2020/06/25 14:40]
geby 2.11.2
gg2_changelog [2020/07/08 13:53] (current)
geby 2.11.3
Line 1: Line 1:
 ====== GeoGet 2 - popis změn ====== ====== GeoGet 2 - popis změn ======
 **Aplikaci lze [[:​download|stáhnout zde]]!** **Aplikaci lze [[:​download|stáhnout zde]]!**
 +
 +===== 2.11.3 =====
 +  * Úprava klávesových zkratek
 +  * GC.API - aktualizace listingu provádí verifikaci GC kodů (aby se z limitu neodečítaly neexistující keše)
 +  * GC.API - přepracováno zjišťování limitů
 +  * přidán servisni FIX skript pro aktualizaci countryid
 +  * Oprava zamrzajících listingů
  
 ===== 2.11.2 ===== ===== 2.11.2 =====
gg2_changelog.txt · Last modified: 2020/07/08 13:53 by geby